» » » สหพันธ์เทควันโดโลก เปลี่ยนชื่อป็น World Taekwondo เพราะชื่อย่อเดิมกลายเป็น Slang บน Internet

Sunday, June 25, 2017

สหพันธ์เทควันโดโลก เปลี่ยนชื่อป็น World Taekwondo เพราะชื่อย่อเดิมกลายเป็น Slang บน Internet

สหพันธ์เทควันโดโลก หรือ World Taekwondo Federation เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  World Taekwondo จากชื่อเดิมที่ใช้มา 43 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ. 1973) เนื่องจากชื่อย่อของ World Taekwondo Federation กลายเป็น Slang ที่ชาว Internet นิยมใช้ในปัจจุบัน


สหพันธ์เทควันโดโลก หรือ World Taekwondo Federation แจ้งเปลี่ยนชื่อที่ใช้มา 43 ปีเป็น World Taekwondo  และเชื่อว่าชื่อใหม่จะโดนใจผู้ชื่นชอบเทควันโด เพราะสั้น, ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย 

จุดประสงค์การเปลี่ยนชื่อย่อครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ชื่อย่อของสหพันธ์เทควันโดโลกไปพ้องกับคำย่อซึ่งมีความไม่ค่อยดี เพราะ WTF ไปตรงกับคำว่า WTF ที่ชาว Internet นิยมใช้กันที่ย่อมาจาก 'What The F..k' 

World Taekwondo และ WT เริ่มใช้ในการแข่งขัน World Taekwondo Championships ปี 2017 ที่เมือง Muju, เกาหลีใต้  ซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้ (24 มิถุนายน 2017)


ที่มา: BBC 

No comments:

Post a Comment