» » งานวิจัยพบว่ากลิ่นอาหารทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มแม้จะบริโภคในปริมาณเท่ากับผู้ไม่ค่อยได้กลิ่น

Sunday, August 6, 2017

งานวิจัยพบว่ากลิ่นอาหารทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มแม้จะบริโภคในปริมาณเท่ากับผู้ไม่ค่อยได้กลิ่นงานวิจัยชิ้นนี้คงทำความเซ็งให้กับคนที่กำลังลดน้ำหนัก เพราะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย  Berkeley, สหรัฐอเมริกา พบว่ากลิ่นหอมของอาหารทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแม้จะบริโภคในจำนวนเท่ากับผู้ที่ไม่ได้กลิ่น

Andrew Dillin และ Celine Riera สองนักวิทยาศาสตร์จาก Berkeley University ทำการวิจัยว่ากลิ่นมีผลต่อความอ้วนหรือไม่ โดยทำการทดสอบกับหนู  โดยแบ่งหนูเป็น 3 กลุ่มคือ หนูที่มีความไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษ, หนูทั่วๆ ไปที่รับรู้กลิ่นได้ปกติ, และหนูที่ถูกฉีดสารให้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย (ระยะชั่วคราวเพียงไม่กี่สัปดาห์ระหว่างการทดลอง) จากนั้นให้อาหารที่มีไขมันมากเป็นพิเศษ แก่พวกมันในปริมาณเท่าๆ กัน

ผลการทดลองปรากฎว่าหนูที่มีความไวต่อกลิ่นน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุด ลำดับถัดมาคือหนูที่รับรู้กลิ่นตามปกติน้ำหนักเพิ่มประมาณหนึ่งเท่า ในขณะที่หนูซึ่งไม่ได้กลิ่นอะไรเลย น้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียง 10% เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าหนูอ้วนๆ เมื่อถูกทำให้ไม่ได้กลิ่น น้ำหนักตัวลดลงแม้จะกินอาหารเท่าเดิม

งานวิจัยนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีควบคุมปัญหาน้ำหนักตัวในอนาคต อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการไม่รับรู้กลิ่นมีผลข้างเคียงซึ่งอาจร้ายแรงกว่าปัญหาน้ำหนักตัวคือโรคซึมเศร้า, มีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายอาจทำให้เกิดโรคหัวใจ และที่สำคัญเมื่อกลับมาได้กลิ่นน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นดังเดิม


ที่มา: SF GateNo comments:

Post a Comment