เนเธอร์แลนด์คิดสร้างเกาะขึ้นใหม่เป็นรูปดอกทิวลิป

สวัสดีครับ
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ ที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง หนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งประเทศ ทำให้ประเทศนี้ต้องการระบบการจัดการน้ำที่ยอดเยี่ียม ซึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในอันดับต้นๆ ของโลก
สภาวะโลกร้อนทำให้เกิดความแปรปรวนของระดับน้ำทะเล ประกอบกับความแออัดของประชากร ทำให้มีความคิดที่จะสร้างเกาะซึ่งมีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกสิกรรม
และในเวลาเดียวกันก็เป็นแนวป้องกันชายฝั่งทะเล จากปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
แนวคิดนี้ก่อให้เกิดการถกกัน ของผู้ที่คิดว่าอาจได้ไม่คุ้มเสียเพราะต้องลงทุนสูงมาก และอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในภายหลังได้ กับอีกฝ่ีายซึ่งมองถึงปัญหาความแออัดของประชากร และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างปรากฎผลว่า ชาวดัทช์กลัวปัญหาเรื่องน้ำท่วมยิ่งกว่าปัญหาก่อการร้ายเสียอีกนอกจากนี้ การ แสดงให้โลกเห็นถึงความสามารถในการจัดการปัญหาน้ำของเนเธอร์แลนด์ ย่อมหมายถึงรายได้มหาศาลที่จะกลับเข้าสู่ประเทศในอนาคต เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่รอการแก้ไขของโลกเรา
ภาพที่นำมาให้ดูกัน เป็นภาพของเกาะที่มีการเสนอให้สร้างเป็นรูปดอกทิวลิปครับ
อ่านข่าวอย่างละเอียดที่ International Herald Tribune ครับ


Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

ลบลูกศรจากปุ่ม Shortcut ด้วย Windows Shortcut Arrow Editor