ทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สวัสดีครับ
บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโบลิเวีย ในทวีปอเมริกาใต้ มีทะเลทรายที่ชื่อว่า Salar de Uyuni ในแต่ละปีมีคนนับหมื่นไปท่องเที่ยว ที่เรียกว่าทะเลทรายแต่ไม่ใช่ทะเลทรายครับ แต่เป็นทะเลเกลือ
Salar de Uyuni แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม คาดว่ามีอายุกว่า 40,000 ปี แต่ต่อมาได้เหือดแห้งลง กลายเป็นพื้นที่ราบที่เต็มไปด้วยเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิืนพื้นที่ กว่า 4,250 ตารางไมล์ครับ
รายละเอียดจาก Reuters


Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้