Simcity Source Code Released


สวัีสดีครับ
สำหรับพวกเราที่เคยชื่นชอบ Simcity และมีฝีมือในการเขียน game ขอแจ้งให้ทราบว่าู้ผู้เขียนเกมส์ simcity ได้เปิดเผย source code ของ simcity ทำให้ผู้มีฝีมือสามารถปรับปรุงเกมส์ simcity ได้เองครับ
สนใจ อ่านรายละเอียดได้ที่ Simcity Source Code Released
หรือ download ได้ที่นี่ครับ (Micropolis เป็นชื่อเดิมของ simcity ครับ) http://www.donhopkins.com/home/micropolis/micropolis-activity-source.tgz

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้