Visual Dictionary Online

สวัสดีครับ
Dictionary ทั่วไปจะอธิบายศัพท์ด้วยตัวหนังสือและมีภาพประกอบเล็กน้อย แต่ Dictionary แนวใหม่ที่เราเรียกกันว่า Visual Dictionary จะอธิบายคำศัพท์เป็นรูปภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน ว่าคำศัพท์นั้นคือส่วนใดของวัตถุ
Website นี้เป็นของ Merriam Webster ถ้าพวกเราสนใจก็ไปใช้ค้นคำศัพท์ที่เป็นวัตถุได้ครับ

http://visual.merriam-webster.com/

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้