สุราไม่แก้ปัญหาใจ


สวัสดีครับ

เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานานมากๆ แล้วครับว่า การดื่มสุรา (รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด) จะช่วยบรรเทาความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา แต่จากการการทดลองโดย professor Norio Matsuki แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผลปรากฎว่า แอลกอฮอลล์ (ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสุรา) ไม่ได้ผลในการบรรเทาความเศร้า แต่กลับทำให้ความโศกเศร้าอยู่กับเรานานยิ่งขึ้น

professor Norio Matsuki ทำการทดลองกับหนูในห้องทดลอง โดยการทำให้หนูเกิดความตกใจกลัว ซึ่งทำให้หนูเกิดอาการเกร็งแข็งไปทั้งตัว หลังจากนั้นก็ฉีดแอลกอฮอลล์เข้าสู่เส้นเลือดของหนู และเฝ้าสังเกตอาการของหนู ผลจากการทดลองปรากฎว่า หนูที่ถูกฉีดแอลกอฮอลล์เข้าเส้นเลือด จะมีอาการแข็งตัว และอาการหวาดกลัวนานกว่าหนูที่ไม่ได้ถูกฉีดแอลกอฮอลล์ โดยใช้เวลาเฉลี่ยนานถึง 2 สัปดาห์ อาการหวาดกลัวถึงหายไป

เมื่อนำผลการทดลองมาปรับใช้กับมนุษย์แล้ว การดื่มสุราไม่ทำให้ความเศร้าโศกบรรเทาลง หากแต่จะทำให้ความเศร้าโศก คงอยู่ในจิตใจนานยิ่งขึ้น ฤทธิ์ของสุราจะ ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานเพียงชั่วขณะเท่านั้น เมื่อถึงวันรุ่งขึ้น ความรู้สึกสนุกสนานก็จะหายไปจากความทรงจำ เหลือแต่ความเศร้าโศกที่ยังคงอยู่

์ professor Norio Matsuki บอกว่าวิธีที่จะทำให้เราบรรเทาจากความเศร้าโศก หรือความรู้สึกไม่สบายใจก็คือ การนึกถึงความทรงจำที่ทำให้เรามีความสุข เพื่อให้มันกลบ (overwrite) ความรู้สึกไม่สบายใจไปจากจิตใจของเรา โดยให้ปฎิบัติตั้งแต่เริ่มต้นมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น และให้หลีกเลี่ยงจากการใช้สุราช่วยครับ

รายละเอียดจาก Yahoo Singapore

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

ลบลูกศรจากปุ่ม Shortcut ด้วย Windows Shortcut Arrow Editor