Amazon Molly ปลาที่มีแต่ปลาตัวเมียเท่านั้น


วัสดีครับ
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในโลกของเรา มีเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่ออยู่มากมายครับ เรื่องที่ post วันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาชนิดหนึ่งชื่อปลา Amazon Molly เป็นปลาที่มีแต่ตัวเมียไม่มีปลาตัวผู้เลยแม้แต่ตัวเดียว แต่ Amazon Molly ที่มีแต่ปลาตัวเมีย(ดูเหมือนกับเป็นปลาในเมืองแม่หม้าย) สามารถสืบเผ่าพันธ์โดยไม่ต้องอาศัยการผสมพันธ์ตามธรรมชาติมาถึง 70000 ปีแล้วครับ
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Edinburg คาดว่า Amazon Mooly ใช้เทคนิคพิเศษทางพันธุกรรมพื่อไม่ให้มันสูญพันธ์ไปจากโลกนี้

ปลา Amazon Molly ที่พบในรัฐ Texas และที่พบในประเทศ Mexico มีสัมพันธ์กับปลาตัวผู้สายพันธ์อื่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบพันธ์ โดยลูกปลาที่เกิดขึ้นจากมีลักษณะเดียวกับแม่ของมัน (clone) โดยไม่มี DNA ของปลาตัวผู้ ตามปกติแล้วสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยการสืบพันธ์ตามธรรมชาติ เมื่อผ่านไปหลายๆรุ่น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและในที่สุดก็จะตกเป็นเหยื่อของการสญพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Edinburgh ได้ใช้รูปแบบการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อย่างซับซ้อนเพื่อศึกษากรณีของปลา Amaon Molly และพบว่าตาม Model แล้ว เมื่อผ่านมามาหลายพัน generation ปลา Amazon Molly น่าจะสูญพันธ์ไปตั้งแต่ 70000 ปีที่แล้ว
แต่ทุกวันนี้ ปลา Amazon Molly ยังคงมีอยู่ตามแม่น้ำในตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ Texas และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก โดยไม่สูญพันธ์ไปแต่อย่างไร ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้องมี Trick พิเศษที่ทำให้ Amazon Molly ไม่สูญพันธ์ ทฤษฎีที่มีการนำเสนอขึ้นมาก็คือ เมื่อ Amazon Molly ตัวเมียมีความสัมพันธ์กับปลาตัวผู้สายพันธ์อื่นๆ ในบางโอกาสอาจจะมีการรับ DNA จากปลาตัวผู้สายพันธ์อื่นเข้ามาเพื่อเป็นการ refresh ระบบพันธุกรรม

Dr. Laurence Loewe กล่าวว่าปลา Amazon Molly มีสิ่งพิเศษซึ่งสิ่งพิเศษนี้ช่วยให้มันรอดพ้นจากการสูญพันธ์ เขากล่าวอิกว่าการค้นพบนี้ช้วยให้เราเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตและคาดว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ก็ใช้วิธีพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธ์เช่นกัน
การศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ลงใน journal BMC Evolutionary Biology


รายละเอียดจาก BBC
Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้