ปลูกต้นไม้ริมถนนผ่านทะเลทรายยาว 446 กิโลเมตร


วัสดีครับ

ทะเลทราย Taklamakan เป็นทะเลทรายที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเซีย บริเวณมณฑลซินเกียง ประเทศจีน ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาสำคัญ ๆ ทางตอนใต้ติดกับเทือกเขาคุนลุ้น ตะวันตกติดกับเทือกเขา Pamir และทางเหนือติดกับเทือกเขาเทียนซาน ทะเลทรายแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1 พันกิโลเมตรและกว้างประมาณ 400 กิโลเมตรแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศจีนตั้งอยู่ในบริเวณ Tarim Basin ในมณฑลซินเกียง การขนส่งน้ำมันจากแหล่งผลิตมายังเขตอุตสาหกรรม จำเป็นต้องผ่านทะเลทรายแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างถนนตัดผ่านทะเลทราย (Cross-Desert Highway)

The Tarim Desert Highway ตัดจากแหล่งน้ำมัน Lunnan ตอนเหนือของ Tarim Basin ไปยังเมือง Minfeng ทางตอนใต้ของ Tarim Basin รวมความยาวของถนน 552 กิโลเมตร โดยที่ 446 กิโลเมตรของถนนสายนี้อยู่ในทะเลทรายที่ไร้ผู้อยู่อาศัย ทำให้ The Tarim Desert Highway เป็นถนนตัดผ่านทะเลทรายที่ยาวที่สุดในโลก

The Tarim Desert Highway สร้างเมื่อปี 1993 และเสร็จในปี 1995 ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Sand-control meshing ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในสมัยนั้น เนื่องจากถนนสายนี้ตัดผ่านทะเลทรายที่มี การเคลื่อนตัวของทรายอยู่ในอัตรา 5 เมตรต่อปี ทำให้หลายบริเวณของถนนถูกปกคลุมไปด้วยทราย การคมนาคมจึงเป็นไปอย่างลำบากและล่าช้ามากรัฐบาลจีนสั่งให้สร้างแนวป้องกันการเคลื่อนตัวของทรายขึ้นมาปกคลุมถนน ขนาดกว้าง 60 เมตร ตลอดระยะทางที่ถนนสายนี้ตัดผ่านทะเลทราย ทำการปลูกต้นไม้และจัดสร้างระบบชลประทาน เพื่อจัดส่งน้ำให้กับต้นไม้เหล่านี้

การสร้างแนวป้องกันด้วยการปลูกต้นไม้ได้รับผลดีอย่างน่ามหัศจรรย์ ขณะนี้แนวต้นไม้เหล่านี้ได้ช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่ริมถนน และบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของทรายได้เป็นอย่างดี จนถึงขณะนี้แนวต้นไม้เหล่านี้ ได้ขยายตัวเป็นความกว้าง 72 - 78 เมตร ตลอดแนวถนนซึ่งยาว 446 กิโลเมตรแห่งนี้ รวมเป็นพื้นที่ของต้นไม้ถึง 3128 เฮ็คเตอร์ (1 เฮ็คเตอร์ = 10 ตารางกิโลเมตร)

การปลูกต้นไม้พาดผ่านทะเลทรายยาวเกือบ 500 กิโลเมตร ต้องการวิธีการบำรุงรักษาและคนดูแล ตลอดระยะทางทุกๆ 4 กิโเมตร จะมีการปลูกที่พัก สำหรับพนักงาน 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ผลัดเวรยามดูแลแนวต้นไม้ พนักงานเหล่านี้จะอยู่ที่ทะเลทรายอ้างว้างไร้ผู้คนแห่งนี้อย่างน้อยคนละ 2 ปี
ในแต่ละปีจะมีการปลูกต้นไม้ลงในแนวต้นไม้นี้ประมาณ 2 ล้านต้น จากต้นไม้ 50 พันธ์ที่ผ่านการคัดสรร พบว่า ต้นไม้ที่มีใบขนาดเล็กและสูงไม่เกิน 2 เมตร มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากสูญเสียความชื้นช้ากว่า และมีความทนทานกับสภาพแห้งแล้งกลางทะเลทรายได้ดี ต้นไม้เหล่านี้ได้แก่ rose willows, sacsaoul และ buckthorn

ความสำเร็จนี้บอกได้ว่าต่อให้เรื่องยากเท่าไร ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยน้ำมือมนุษย์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ ครับ

จาก: http://en.wikipedia.org/wiki/Tarim_Desert_Highway;
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Taklamakan;
http://english.peopledaily.com.cn/200508/05/eng20050805_200533.html

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

ลบลูกศรจากปุ่ม Shortcut ด้วย Windows Shortcut Arrow Editor