Space Fruit: พืชพันธ์ใหม่ขนาดใหญ่มากวัสดีครับ


ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มุ่งมั่นค้นคว้าการปรับปรุงพันธ์พืชด้วยการตัดแต่งยีนส์ (GMO) แต่สำหรับประเทศจีนซึ่งมีปัญหาการผลิตอาหาร ให้พอเพียงสำหรับประชาการหนึ่งพันสามร้อยล้านคน กลับเลือกใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งมีผลกับยีนส์เช่นกัน นั่นก็คือโครงการ Space Fruit

นับตั้งแต่ปี 1987 The China Academy of Sciences ได้ร่วมมือกับสหภาพโซเวียตในขณะนั้น เริ่มศึกษาถึงผลดีของการปลูกพืชในอวกาศ จนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จีนได้ส่งเมล็ดพันธ์มากกว่า 2000 เมล็ดขึ้นสู่อวกาศ หลังจากเมื่อเมล็ดพันธ์พืชเหล่านี้กลับสู่โลก ก็ถูกนำไปเพาะปลูกตามขั้นตอนปกติ และทำการคัดเลือกพืชที่มีการพัฒนาทางด้านขนาด รสชาด วิตามิน และเกลือแร่ เอาไว้ และแพร่พันธ์ด้วยวิธีธรรมชาติ 3 generations เพื่อให้ได้สายพันธ์ที่คงที่
นักวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่า พืชและผลไม้เหล่านี้ มี่บางชนิดที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือเกลือแร่ ส่วนบางชนิดต้องการปริมาณน้ำที่น้อยกว่าเดิมในการเพาะปลูก ทำให้สามารถปลูกในบริเวณที่มีสภาพแห้งแล้ง และอีกหลายๆ ชนิดมีขนาดใหญ่โตกว่าเดิมหลายๆ เท่า เช่นฟักทองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 10 เท่า มะเขือเทศที่หนักลูกละเกือบกิโล พริกที่มีขนาดยาวถึงเก้านิ้ว

ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่า ทำไม่จึงมีการเปลี่ยนแปลงกับพันธ์พืชเหล่านี้ แต่นักวิทยาศาสตร์จีน Lo Zhigangเชื่อว่า รังสีคอสมิค แรงโน้มถ่วงที่น้อยมาก และสนามแม่เหล็กโลก เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั้น ในสายตาของนักวิทยาศาสตร์จีน Lo Zhigang เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบเนื่องจาก ไม่เกิดการผ่าเหล่าแต่เป็นการเปลี่ยนลำดับของยีนส์ โดย genetic sequence อาจเปลี่ยนจาก 1,2,3,4 เป็น 1,2,4,3 หรืออาจมียีนส์ตัวหนึ่งตัวใดสูญหายไปเช่น จาก 1,2,3,4 ไปเป็น 1,2,4 เป็นตัน ในขณะที่พืช GMO อาจจะมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการเพิ่มยีนส์เข้ามาในพันธ์พืช

จนถึงขณะนี้จีนมีผักผลไม้ พันธ์ใหม่รวม 50 ชนิด และวางแผนว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 200 ชนิด
แต่พันธ์พืชเหล่านี้ก็มีปัญหา เพราะขนาดที่ใหญ่ขึ้น ไม่ได้หมายความถึงรสชาดที่ดีขึ้น บางชนิดยังมีปัญหาของวิตามินและเกลือแร่ที่ลดลง และปัญหาที่อาจจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวที่ยังไม่มีใครทราบว่าจะมีหรือไม่

Lo Zhigang กล่าวว่าการปลูก Space Fruit เป็นเรื่องที่ในที่สุดหลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหารที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต

คัดจากบทความใน: http://www.sundaymirror.co.uk/news/sunday/2008/05/11/will-giant-vegetables-help-solve-world-food-shortage-98487-20413648/

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Official Trailer ล่าสุด Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย