To Save The Planet: "Eat Kangaroo!"
วัสดีครับนอกจากคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จะเป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเราแล้ว มีเทนซึ่งเป็นก๊าสที่เกิดขึ้นจากของเสียที่สัตว์ขับถ่ายออกมาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ก๊าสมีเทนที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของเสียของวัวและแกะที่เลี้ยงกันมากมายในออสเตรเลีย มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียถึง 11% แต่เชื่อมั้ยครับว่าจิงโจ้นับสิบๆ ล้านตัวในออสเตรเลียกลับไม่ได้มีส่วนก่อมลพิษเลย เพราะระบบการย่อยอาหารของจิงโจ้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวัวและแกะ

Dr. George Wilson จาก Australian Wildlife Services กระตุ้นให้มีการเพิ่มจำนวนการทำฟาร์มจิ้งโจ้ และเพิ่มปริมาณการบริโภคเนื้อจิงโจ้ เพื่อเป็นการทดแทนเนื้อวัวและเนื้อแกะ  Dr. George Wilson บอกว่าเนื้อจิงโจ้ไม่แตกต่างจากเนื้อกวางมากนัก เพียงแต่มีรสชาดที่ไม่เหมือนกัน ทุกวันนี้มีการทำฟาร์มจิงโจ้ประมาณ 30 ล้านตัวในออสเตรเลีย แต่ Dr. George Wilson คาดหวังให้มีการรับประทานเนื้อจิงโจ้เท่าๆ กับการรับประทานเนื้อวัวและเนื้อแกะ ซึ่งจะทำให้การเลี้ยงวัวและแกะในออสเตรเลียลดลง และหมายถึงจำนวนก๊าสมีเทนที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าก๊าสมีเทน จากของเสียจากวัวและแกะในออสเตรเลีย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศนี้ประมาณ 11% และทางการออสเตรเลียกำลังศึกษาหลายๆวิธีในการจัดการกับปัญหานี้ ซึ่ง Dr. George Wilson เชื่อว่าจิงโจ้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

เมื่อเทียบกันโมเลกุลต่อโมเลกุล ก๊าสมีเทนจะสร้างปัญหาภาวะเรือนกระจกในโลกของเรามากกว่าที่ก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สร้างปัญหาถึง 25 เท่า แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคิดโดยรวมแล้วก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เราเอง ไม่ว่าจากการเผาผลาญน้ำมันในการคมนาคมขนส่ง หรือที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญกว่ามากมายในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนในยุคปัจจุบัน

ที่มา: BBC

ภาพจาก: http://curiousanimals.net/wp-content/uploads/2007/09/the-2d2d20kangaroo-2d2d20hop-2d2d2c-2d2d20australia-2d2dsmall.jpg
และ http://gotoknow.org/file/tigger/kangaroo.jpg

Comments

Post a Comment

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้