US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข
วัสดีครับที่ Time Squre ใน New York ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการติดตั้งนาฬิกาเพื่อแสดงตัวเลขหนี้สินของสหรัฐอเมริกา (The US National Debt Clock) นาฬิกาแสดงหนี้สินของชาวอเมริกัน ถูกติดตั้งไว้โดย Semyour Durst ตั้งแต่ปี 1989 โดยสามารถแสดงตัวเลขได้ทั้งหมด 13 หลัก ในขณะที่เริ่มติดตั้งนาฬิกาแสดงตัวเลขหนี้สินนี้ หนี้สินของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ $2.7 trillion ($2,756,156,984)

ปีนี้เป็นปีที่ 20 ของการติดตั้งนาฬิกาเรือนนี้ ยอดหนี้ของสหรัฐอเมริกายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอย่างที่พวกเราคงทราบกันดีว่า ขณะนี้สหรัฐอเมริกากำลังประสพปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ 80 ปี ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ไม่สามารถแสดงตัวเลขหนี้สินของอเมริกาได้อีกต่อไป เพราะหนี้สินทะลุเกินตัวเลข 13 หลักไปแล้ว จนทำให้เจ้าของนาฬิกาเรือนนี้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการเพิ่มเลข1 ต่อจากเครื่องหมาย $ เพื่อให้นาฬิกาเรือนนี้สามารถแสดงยอดหนี้สินของประเทศได้ ซึ่งขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ $10.2 trillion ($10,228,388,628,932)

ในปีหน้า Durst Organisation เจ้าของนาฬิกาแสดงหนี้สินนี้จะปรับให้ นาฬิกาเรือนนี้สามารถแสดงตัวเลขหนี้สินได้ 15 หลัก

แผนกอบกู้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยการใช้เงิน 700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ($700,000,000,000) เพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะทำให้ตัวเลขหนี้สินของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจนทะเลุ $11 trillion

ถ้าพวกเราดูจาก Clip จะพบว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครอบครัวของขาวอเมริกันตอนนี้อยู่ที่ $80,911 (ประมาณ 2ล้านแปดแสนบาทต่อครอบครัว) เทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ครอบครัวละ $ 42.39 เท่านั้น (ประมาณ 1,500 บาท)

ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ร้ายแรงมากครับ  และจะมีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างแน่นอน  รวมถึงประเทศไทยของเราก็ต้องโดนไปด้วย  ก็คงต้องตั้งสติและเตรียมรับมืออย่างระมัดระวังครับ 
ที่มา:  http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3162951/Financial-crisis-US-debt-clock-runs-out-of-numbers.html

Comments

Post a Comment

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

หนาวจนปรอทแตก ที่หมู่บ้าน Oymyakon เมื่ออุณหภูมิลดเหลือ ติดลบ 62 องศาเซลเซียส

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

กลมดิก ขนาดเท่ากันทุกต้น สุดยอดเครื่องตัดแต่งต้นไม้ RAP 10 trimmer

Clip แมวเจ้าปัญหา - Mischievour Cat called Kitty

Dolores O'Riordan นักร้องดังเจ้าของเพลงดัง Zombie เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 46 ปี

ญี่ปุ่นประดิษฐ์ หวูดรถไฟเสียงสุนัขเห่า