ที่มาของชื่อ Windows 7วัสดีครับ

Microsoft ได้ยืนยันผ่าน Windowsvistablog ว่า ชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับ Windows 7 ก็จะยังเป็นชื่อตาม Codename ซึ่งก็คือ Windows 7 นั่นเอง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะชื่อ Windows 7 เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั่วไปแล้ว

พวกเราบางคนคงอยากรู้ว่า ขื่อของ Windows 7 มีที่มาอย่างไร ทำไม่ถึงได้เป็น Windows 7 ทั้งที่ Microsoft ได้ launch Windows ในชื่อต่างๆ มาแล้วกว่า 20 version

นับแต่เริ่มแรกจนถึงขณะนี้ Microsoft ได้ launch Windows มาแล้ว 25 Versions ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ครับ

November 1985  Windows 1.01
November 1987  Windows 2.03

March 1989  Windows 2.11 
May 1990   Windows 3.0 
March 1992   Windows 3.1
October 1992   Windows For Workgroups 3.1
July 1993   Windows NT 3.1

December 1993  Windows For Workgroups 3.11
January 1994  Windows 3.2 (released in Simplified Chinese only)
September 1994  Windows NT 3.5 
May 1995  Windows NT 3.51

August 1995  Windows 95
July 1996  Windows NT 4.0
June 1998   Windows 98
May 1999  Windows 98 SE
February 2000   Windows 2000 NT
September 2000  Windows Me

October 2001  Windows XP
March 2003   Windows XP 64-bit Edition 2003
April 2003  Windows Server 2003
April 2005  Windows XP Professional x64 Edition
July 2006  Windows Fundamentals for Legacy PCs 
January 2007   Windows Vista
July 2007  Windows Home Server
February 2008  Windows Server 2008

จาก 25 versions ของ Windows สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ครับ

Windows 1.01 = Windows 1

Windows 2.03, Windows 2.11 = Windows 2

Windows 3.0, Windows 3.1, Windows For Workgroup3.1, Windows NT3.1, Windows3.2. Windows NT3.5, Windows NT 3.51, Windows For Workgroup3.11 = Windows 3

Windows 95, Windows NT 4.0, Windows98, Windows 98SE, Windows Me = Windows 4

Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64 bit, Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows Fundamentals for Legacy Pcs, Windows Home Server = Windows 5

Windows Vista, Windows Server 2008 = Windows 6

และกลายเป็นที่มาของ codename "windows7" ซึ่งก็ได้เป็น official name ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ที่น่าแปลกก็คือ Windowsvistablog ระบุว่า Windows 7 จะมี Version Code ว่า Windows6.1

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้