Falling Snow Spotted Over Mars: ดาวอัีงคารมีหิมะตกด้วยวัสดีครับนับตั้งแต่ยาน Phoenix Mars Lander ลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2008 ได้ส่งข้อมูลและภาพถ่ายเกี่ยวกับดาวอังคาร ที่มนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบันอยากรู้มานานกลับมาสู่โลก

จากการค้นพบว่าลึกลงไปใต้พื้นดินของดาวอังคารเพียงไม่กี่นิ้ว มีน้ำที่มีลักษณะเป็นน้ำแข็งอยู่ด้วย ทำให้
ความหวังว่าในอนาคต ชาวโลกอาจจะขึ้นไปสำรวจดาวอังคารอย่างจริงจังได้เป็นเวลานานๆ กลายเป็นความเป็นไปได้ขึ้นมา

ตอนนี้มีการค้นพบว่าบนดาวอังคารมีหิมะตกเหมือนกับบนโลกของเรา โดยยาน Phoenix Mars Lander สามารถตรวจพบว่ามีหิมะตกมาจากก้อนเมฆที่อยู่เหนือยานขึ้นไป 2.5 ไมล์ (4กิโลเมตร) อย่างไรก็ตามหิมะไม่มีโอกาสจะตกถึงพื้นผิวของดาวอังคาร เนื่องจากมันระเหยกลายเป็นไอไปเสียก่อน ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลัง ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ว่ามีโอกาสที่หิมะจะตกสู่พื้นผิวของดาวอังคารหรือไม่

ความจริงแล้ว Phoenix Mars Lander มีกำหนดการทำงานเพียง 3 เดือน โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก ในช่วงที่ยานลงจอดในบริเวณตอนเหนือของดาวอังคาร จะได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พอถึงประมาณเดือนกันยายน ดวงอาทิตย์จะหายไปจากท้องฟ้าประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน ข้อมูลทีส่งจากยานมายังโลกก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆ และจะหยุดการทำงานเมื่อฤดูหนาวบนดาวอังคารมาถึง ก่อนที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งประมาณปลายปีนี้

ที่มา:  http://www.sciam.com/blog/60-second-science/post.cfm?id=the-white-stuff-falling-snow-spotte-2008-09-30

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้