Global Warming Will Help Russia Economy: สภาวะโลกร้อนส่งผลดีให้รัสเซียวัสดีครับสภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก ใครจะคิดว่ายังมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ ปัญหาเรื่องโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น กลับจะส่งผลดีให้ผู้คนและเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าผลเสียในระยะยาว

Michael McConnell แห่ง The US National Security Council ได้วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในอนาคตเมื่อถึงปี 2025 ไว้ในรายงานที่ชื่อว่า "Global Trends 2025" ว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจะส่งผลดีใ ห้กับรัสเซียมากกว่าประเทศอื่นๆในโลก เหตุผลหลักมาจาก ฤดูการเพาะปลูกที่จะยาวนานขึ้นกว่าเดิม สร้างผลดีกับการเกษตรในรัสเซียมาก และเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ปริมาณน้ำแข็งที่ปกคลุมตอนเหนือของรัสเซียจะลดลง ทำให้รัสเซียสามารถเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบจำนวนมหาศาล ในไซบีเรียและตามชายฝั่งของมหาสมุทร Arctic ซึ่งเคยปกคลุมด้วยน้ำแข็งมานานแสนนาน นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งผ่านตอนเหนือของมหาสมุทร Arctic ที่น้ำแข็งละลายไปแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และทางทหารให้แก่รัสเซียด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่รัสเซียจะต้องเจอก็คือ โครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนน ท่าเรือ ในบริเวณตอนเหนือของรัสเซียแถบมหาสมุทร Arctic อาจได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และรัสเซียยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการสำรวจหาพลังงานทางธรรมชาติและนำมันขึ้นมาใช้

รายงานนี้ยังบอกว่าเมื่อถึงปี 2005 ประเทศจีนจะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และจะกลายเป็นประเทศที่มีอานุภาพทางกำลังรบที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ยังจะเป็นประเทศที่นำเข้าทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อโลกมากที่สุด (ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ ก่อสภาวะแวดล้อมเป็นพิษต่อโลกมากที่สุด) สำหรับประเทศอินเดีย ก็จะกลายเป็นประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจอันดับสามของโลก และกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกยุคใหม่ รัสเซียก็จะกลับมาเป็นมหาอำนาจร่วมกับ สหรัฐ จีน และอินเดีย ถ้าหากสามารถทำให้เศรษฐกิจในประเทศมีความเท่าเทียมกัน และปรับตัวและร่วมมือกับเศรษฐกิจของทั่วโลกได้

ที่มา: http://www.russiatoday.com/features/news/33574

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้

Sudan แรดขาวอาฟริกาตอนเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายในโลก ตายแล้ว

Euphrates ลูกสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในโลกอายุ 9 เดือนหนัก 81 กิโลกรัม