Top Five Fastest Bullet Trains: รู้จักกับห้ารถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกวัสดีครับ

Bullet Train หรือรถไฟความเร็วสูง ซึ่งสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วมากกว่า 300 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไป เป็นคำตอบสำหรับการประหยัดพลัีงงานและการแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างดี  แต่ปัญหาใหญ่ก็คือเทคโนโลยี่ในการก่อสร้าง รวมทั้งราคาก่อสร้างซึ่งแพงอย่างมหาศาลมากกว่า พันๆ ล้านดอลลาร์ขึ้นไป เงินมหาศาลขนาดนี้ ยังสามารถก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางการเมืองขี้นได้ด้วย  ทำให้การสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อบริการประชาชน มีอยู่ในไม่กี่ประเทศในโลก  แต่ที่ให้บริการประชาชนมานาน และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือ รถไฟ Shinkansen ของประเทศญี่ปุ่น (ตามภาพ) ขณะนี้ทั่วโลกมีโครงการที่จะทำการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงอยู่หลายสิบเส้นทาง แต่ภาพที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นโครงการระดับใหญ่ระดับโลกจำนวน  5 โครงการครับ


1. Beijing to Shanghai Project  ระยะทาง 819 ไมล์ ความเร็ว 236 ไมล์ต่อชั่วโมง ช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางโดยรถไฟจากปักกิ่งไปยังเซี่ยงไฮ้ จาก 12 ชั่วโมงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง  เมื่อโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยจะสามารถบริการประชาชนได้ถึง 80 ล้านคนต่อปี และจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่มีเส้นทาง ยาวที่สุดในโลก


 2. Shanghai to Hangzhou Maglev  แต่เดิมรถไฟความเร็วสูงนี้วิ่งในระยะทางสั้นๆ เพียง 18.6 ไมล์ วิ่งจากสนามบิน Pudong ไปยังชานเมืองเซี่ยงไฮ้ แต่ไม่ประสพความสำเร็จทางด้านรายได้ จึงมีโครงการขยายเส้นทางเพิ่มเป็น 124 ไมล์ ไปถึงเมื่อง หังโจว เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ซึ่งจะมีการจัดงาน Expo ในปี 2010  ความเร็วของรถไฟความเร็วสูงนี้อยู่ที่ 311 ไมล์ต่อขั่วโมง

3.  California High-Speed Rail  ระยะทาง 800 ไมล์ ความเร็วสูงสุด 220 ไมล์ต่อขั่วโมง  เมื่อโครงการนี้สำเร็จจะเป็นเส้นทางเชื่อมเมืองใหญ่ 2 เมืองคือ Los Angeles และ San Francisco โดยย่นเวลาการเดินทางเหลือประมาร 2 ชั่วโมงครึ่ง ใกล้เคียงกับการเดินทางโดยเครื่องบิน  ตามโครงการระยะยาว เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะผ่านเมืองใหญ่ๆ ทั้งหมด ในรัฐ California  ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสร้างสนามบิน ถ้าเป็นไปตามนี้จะต้องสร้างเส้นทางรถไฟถึง 3000 ไมล์ โดยใช้เงินงบประมาณถึง 82,000 ล้านเหรียญสหรัฐ4.  Glasgow to London Line  เชื่อมระหว่างกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ กับ Glasgow ประเทศสก๊อตแลนด์  ความเร็วสูงสุดระหว่าง 200-311 ไมล์ต่อชั่วโมง ระยะทางยาว 522 ไมล์  ด้วยงบประมาณ 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ขณะนี้สหราชอาณาจักรแน่ใจแล้วว่า รถไฟความเร็วสูงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากมันใช้เนื้อที่น้อยกว่าการสร้างสนามบิน เพื่อเชื่อมเมืองต่างๆ ถึง 45 เท่า และรถไฟความเร็วสูงยังสามารถแล่นผ่านใจกลางเมืองสำคัญๆ ด้วยความเร็ว 125 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงเหมือนกับเครื่องบิน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจถึงการเลือกว่าจะใช้ Technology ชนิดใดสำหรับรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. California-Nevada Maglev  โครงการนี้ยังเป็นเพียงแผนงานที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีคู่แข่งที่เสนอเส้นทางอื่นๆ เพื่อให้รัฐตัดสินใจ  อย่างไรก็ตามถ้าโครงการนี้ได้รับการพิจารณา ก็จะเริ่มต้นจาก Los Angeles ผ่านทะเลทรายไปยัง Las Vegas เมืองแห่งการพนัน ในรัฐ  Nevada  โดยมีความเร็วสูงสุด 311 ไมล์ต่อชั่วโมง  รวมระยะทางประมาณ 268 ไมล์ ใช้งบประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา:http://www.popularmechanics.com/technology/transportation/4282330.html?page=1


Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง