มาเป็น Gmail Ninja กันเถอะ

สวัสดีครับ


 

Gmail มี feature ให้ใช้มากมาย  ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานมากน้อย ตามวิธีการใช้และจำนวน email ของแต่ละคน  หลายๆ คนที่ใช้ Gmail มักจะใช้ Gmail เหมือนกับ Webmail ทั่วๆ ไป โดยยังไม่เคยใช้ feature เหล่านี้  Gmail ก็เลย launch Gmail tips area โดยใช้ชื่อว่า Gmail Ninja เพื่อให้พวกเราสามารถใช้ประโยชน์จาก Gmail ได้มากที่สุด

Gmail Ninja จะแบ่ง Tips การใช้งานออกเป็น 4 ลำดับคือ Ninja สายขาว, เขียว, ดำ และระดับ Master (white, green, black and master )   
  • White belt Ninja เป็น tips สำหรับผู้ได้รับ email วันละไม่กี่ฉบับ  
  • Green belt Ninja เป็น tips สำหรับผู้ได้รับ email ประมาณวันละ 10 - 12  ฉบับ
  • Black belt Ninja เป็น tips สำหรับผู้ได้รับ email เกินกว่า 12 ฉบับต่อวัน
  • Master Ninja เป็น tips สำหรับผู้ได้รับ email จำนวนมากๆ ในแต่ละวัน
พวกเราที่สนใจ สามารถอ่าน tips เหล่านี้ได้จาก Gmail Ninja นอกจากนี้พวกเรายังสามารถ download Gmail Ninja Tips ทั้งหมด ในรูปแบบ File PDF  เพื่อใช้เป็นคู่มือประจำตัวได้จาก : http://www.google.com/mail/help/gmail_tips.pdf
ที่มา: Official Gmail Blog: So, you want to be a Gmail ninja?

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง