มนุษย์ปัจจุบันมีขนาดสมองเล็กกว่ามนุษย์ยุค 28,000 ปีก่อน 20%

สวัสดีครับ

คนทั่วไปมักจะมีความเชื่อว่า ในอนาคตมนุษย์เราจะมีแขนขาเล็กลงและมีศีรษะที่ใหญ่โตขึ้น เพราะสมองจะถูกใช้งานมากกว่าอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย  แต่ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส กลับพบว่ามนุษย์ยุคแรกๆ เมื่อ 28,000 ปีก่อนมีขนาดสมองที่ใหญ่กว่า มนุษย์ในยุคปัจจุบันถึง 20%
Daily Mail รายงานผลการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์ขาวฝรั่งเศส ที่สร้างแบบจำลองสมอง จากกะโหลกศีรษะมนุษย์ ที่ขุดพบในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1868   กระโหลกนี้มีความเก่าแก่ประมาณ 28,000 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะเป็นกระโหลกของชายที่มีความสูงประมาณ 6 ฟุต
การสร้างแบบจำลองทำโดยการ scan กะโหลกและใช้เทคโนโลยี่ทางคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนผลการ scan ให้เป็นภาพ 3 มิติ แล้วจึงทำการสร้างแบบจำลองขึ้นจากภาพ 3 มิติ  ผลปรากฎว่าขนาดของสมองของมนุษย์ยุุคนี้มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 20%  ขนาดของสมองที่เล็กลง ไม่เท่ากันหมดทุกส่วน เพราะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการใช้สมาธิ มีการหดตัวน้อยกว่าส่วนอื่น

การค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่า ขนาดของสมองไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงมากนักกับความฉลาดของมนุษย์  สำหรับสาเหตุที่ขนาดกะโหลกศีรษะและสมองของมนุษย์เล็กลงกว่าในอดีต มีอยู่หลายๆ ทฤษฏีครับ เช่น
  • เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้น รวมทั้งอากาศที่หนาวจัดต้องการขนาดศีรษะที่ใหญ่กว่าในปัจจุบัน
  • การรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยใช้ฟันเคี้ยวอาหารที่แข็งและเหนียวเช่น เนื้อม้า เนื้อกระต่าย เนื้อสุนัขจิ้งจอก มาเป็นอาหารที่เคี้ยวง่ายกว่าเดิม ทำให้กระโหลกศีรษะหยุดการพัฒนา
ที่มา:  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1257678/Replica-big-skull-28-000-years-ago-suggests-human-brains-started-shrink.html?ITO=1490

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง