คุณเป็นคนประเภทใด? - What Kind Of 'Er' Are You?

สวัสดีครับ

วันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องคลายเครียดอีกวันนะครับ
ถ้าพวกเราอยากรู้จักตัวเองว่าเป็นประเภทใด ก็ลองเข้าไปตอบคำถามเพียง 5 ข้อเท่านั้น ที่ http://www.blogthings.com/whatkindoferareyouquiz/ หลังจากนั้น website ก็จะทำการประมวลผลและให้คำตอบว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทใด  ผมทดสอบดูแล้ว แม่นไม่เบาเลยครับ
You Are a Thinker
You are a dreamer and an idealist. You are much more concerned with how things should be than how they actually are.

You believe that what people do is much more important to what people say. You take careful notice of everyone's actions.You tend to be quite rational. You try to think with a clear head, and you don't like it when your emotions get the better of you.

You confront challenges head on. You actually enjoy solving problems - even when they seem impossible.

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้

Sudan แรดขาวอาฟริกาตอนเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายในโลก ตายแล้ว

Euphrates ลูกสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในโลกอายุ 9 เดือนหนัก 81 กิโลกรัม