จุดควบคุมระดับศีลธรรม อยู่ในสมองและสามารถควบคุมด้วยพลังแม่เหล็ก - Moral Compass In The Brain

สวัสดีครับปกติเรามักจะคิดว่า วิธีการที่คนเราตัดสินพฤติกรรมของผู้คนทั่วไปว่าประพฤติตนถูกต้องหรือไม่ เกิดจากวิธีการเลี้ยงดู, การศึกษา, ศาสนาและการอบรมทางศีลธรรม เท่านั้น แต่ Dr Liane Young นักวิทยาศาสตร์จาก Massachusetts Institute of Technology และคณะได้พบว่า สมองบริเวณ right temporo-parietal junction  ซึ่งอยู่บริเวณด้านในของหลังหูขวาเป็นจุดควบคุมวิธีการตัดสินพฤติกรรมของผู้คนรอบข้าง และเราสามารถควบคุมการทำงานของมันด้วยคลื่นแม่เหล็ก

คณะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้พบว่าเมื่อสมองบริเวณ right temporo-parietal junction ถูกรบกวนด้วยพลังจากสนามแม่เหล็ก จะทำให้วิธีการตัดสินพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างเปลียนไปชั่วคราว โดยกลายเป็นการติดสินที่ค่อนข้างขาดศีลธรรม  การวิจัยทำ2 วิธี โดยวิธีแรก อาสาสมัครจะถูกฉายพลังแม่เหล็กนาน 25 นาทีก่อนจะตอบปัญหาจากเหตุการณ์จำลอง และวิธีที่2 อาสาสมัครจะตอบปัญหาจากเหตุการณ์จำลองในระหว่างที่ถูกฉายพลัีงแม่เหล็ก  ซึ่งผลปรากฎว่าอาสาสมัครจะตัดสินปัญหาอย่างคนขาดศีลธรรม จากการทดสอบทั้ง 2 วิธี

การทดสอบใช้เหตุการณ์จำลองถึง 192 เหตุการณ์  สำหรับเหตุการณ์จำลองที่ Daily Mail ยกเป็นตัวอย่างไว้มี 2 เหตุการณ์คือ

1.  ชายหนุ่มยินยอมให้แฟนสาวเดิมข้ามสะพานที่กำลังจะพัง และแฟนสาวสามารถข้ามสะพานได้โดยไม่ได้รับอันตราย ซึ่งคนทั่วไปจะเห็นว่าการที่ชายหนุ่มยินยอมให้แฟนข้ามสะพานที่กำลังจะพังเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง แต่อาสาสมัครที่ถูกฉายพลังแม่เหล็กจะตัดสินว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะแฟนสาวของเขาปลอดภัย

2.  หญิงสาวสองคนอยู่ในโรงงานเคมี หญิงสาวคนแรกบอกให้หญิงสาวคนที่สองช่วยเติมน้ำตาลในแก้วกาแฟของเธอ หญิงสาวคนที่สองจึงตักผงสีขาวๆ จากขวดที่ระบุไว้ว่าเป็นสารเคมี แต่บังเ้อิญที่มันเป็นน้ำตาล ทำให้หญิงสาวคนแรกปลอดภัย  ซึ่งคนทั่วๆ ไปจะคิดว่าหญิงสาวคนที่สองไม่ควรทำเช่นนี้ แต่บรรดาอาสาสมัคร กลับคิดว่าไม่เป็นไร เพราะหญิงสาวคนแรกปลอดภัยดี

คณะนักวิทยาศาสตร์บอกว่า อาสาสมัครที่ได้รับรังสีแม่เหล็กบริเวณ right temporo-parietal junction จะติดสินความถูกผิดโดยมองจากผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลัก โดยไม่ได้คิดถึงความควรหรือไม่ควรกระทำ

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1262074/Scientists-discover-moral-compass-brain-controlled-magnets.html?ITO=1490#ixzz0jp18xpXT

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้