Internet Explorer มีผู้ใช้งานต่ำกว่า 60% เป็นครั้งแรก

สวัสดีครับส่วนแบ่งของ Internet Explorer ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เดือนเมษายนที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่ Internet Explorer มีส่วนแบ่งลดลงเหลือ 59.95%  ในขณะที่ Google Chrome มีส่วนแบ่ง 6.73 % เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และกลายเป็น Browser ที่มีผู้ใช้งานเป็นลำดับที่ 3    ส่วน Firefox ก็มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยมีส่วนแบ่งในตลาด Browser 24.59%

จากที่เคยครองส่วนแบ่งเกือบทั้งหมดในตลาด Browsers จำนวนผู้ใช้ Internet Explorer ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนับแต่ปี 2008 ซึ่งขณะนั้น Internet Explorer มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่เกือบ 76% และ Firefox มีส่วนแบ่งประมาณ  18%

ที่มา: Cnet News

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง