Google เตรียมเปลี่ยนชื่อ 2 บริการยอดนิยม

สวัสดีครับ
Website Mashable  เปิดเผยว่า Google กำำลังจะเปลี่ยนชื่อ Picasa ซึ่งเป็นบริการฝากรูปยอดนิยมเป็น Google Photos และเปลี่ยนชื่อ Blogger เป็น Google Blogs ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ Google+ นั่นเอง

Google+ เป็นบริการ Social Networking Site จาก Google ที่เปิดตัวในวงจำกัด แต่ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่  คาดว่า Google จะเปิดตัว Google+ อย่างเป็นทางการในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมๆ กับการเปลี่ยนชื่อบริการยอดนิยมทั้ง 2 ครับ


http://mashable.com/2011/07/05/google-blogger-picasa-rebranding/

Comments

Post a Comment

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้