Timeline Movie Maker นำ Facebook Timeline ของเรามาทำเป็นภาพยนตร์

สวัสดีครับTimeline Movie Maker เป็น apps สำหรับ Facebook ที่นำภาพและเหตุการณ์สำคัญๆ ใน FacebookTimeline มารวมรวมเป็นภาพยนตร์สั้นๆ  พร้อมดนตรีประกอบ  โดยเราสามารถเลือกภาพใน Facebook Album ของเราเพื่อนำมาประกอบภาพยนตร์ได้เอง รวมทั้งเลือกเสียงดนตรีประกอบจากที่มีให้เลือก 5 แบบ  พวกเราที่สนใจใช้ Timeline Movie Maker ต้องมีภาพอยู่ใน Album มากกว่า 50 ภาพนะครับ

Timeline Movie Maker เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Facebook และ Definition6  ดังนั้นจึงสามารถชมจาก website ของ Timeline Movie Maker และ share บน Facebook เท่านั้น ไม่สามารถ download หรือ embed ไป website อื่น  ผมลองใช้ Timeline Movie Maker สร้าง Timeline Movie จาก Page ของผมดูแล้วครับ ใช้เวลาไม่ถึง 10 วินาทีก็เสร็จ  พวกเราที่สนใจก็ชมได้จาก http://www.timelinemoviemaker.com/display/?t=50f7843ad20a52-73689108  ครับ 

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

หนาวจนปรอทแตก ที่หมู่บ้าน Oymyakon เมื่ออุณหภูมิลดเหลือ ติดลบ 62 องศาเซลเซียส

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

กลมดิก ขนาดเท่ากันทุกต้น สุดยอดเครื่องตัดแต่งต้นไม้ RAP 10 trimmer

Clip แมวเจ้าปัญหา - Mischievour Cat called Kitty

Dolores O'Riordan นักร้องดังเจ้าของเพลงดัง Zombie เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 46 ปี

ญี่ปุ่นประดิษฐ์ หวูดรถไฟเสียงสุนัขเห่า