Spot - Add Event ไปยัง Google Calendar จาก Contents ในหน้า Web

สวัสดีครับSpot- Calendar’s Best Friend คือ Extension สำหรับ Chrome ที่เหมาะกับผู้ใช้ Google Calendar เป็นประจำ นอกจากช่วยให้เราสามารถจัดการเวลานัดจาก Google Chrome แล้ว Spot - Calendar’s Best Friend ยังสามารถดึง  events จาก content ใน webpage โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้ง Extension แล้ว เราต้อง link extension กับ Google Calendar และให้ข้อมูลสถานที่และเรื่องที่เราสนใจ  หลังจากนั้น  Spot- Calendar’s Best Friend จะค้นหา events ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจจาก content ในหน้า web โดยอัตโนมัติเลือก event ที่ต้องการและ click 'Add to Calendar'   ในกรณีที่ Spot- Calendar’s Best Friend ค้นไม่พบ event หรือ event ที่เราเลือกตรงกับ event ที่มีอยู่แล้ว ก็จะมีข้อความเตือน และเราจะสามารถกำหนดเวลา event ได้เอง  เรายังสามารถ share event ผ่าน Facebook, Twitter และ Google+  อีกด้วยExtension นี้ สามารถค้นหา event จากหน้า web ได้ดี แต่ใช้ได้เฉพาะพวกเราที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะไม่สามารถปรับ Time Zone   พวกเราที่สนใจสามารถติดตั้ง Spot- Calendar’s Best Friend ได้จาก https://chrome.google.com/webstore/detail/spot-calendar%E2%80%99s-best-frie/ogalaicobgnjddfiiananilkfdecfcki  ครับ

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Official Trailer ล่าสุด Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Clip สุดยอดฝีมือ แกะสลักดินสอจากแท่งเดียวเป็น 3 แท่ง