Peak Time (เวลาที่มีผู้ใช้มากที่สุด) ของ 5 Social Sites ชื่อดัง

สวัสดีครับ

Social Site ที่พวกเราใช้กันอยู่ มี peak time ที่ไม่เหมือนกัน บาง site ก็มีผู้ใช้มากช่วงเช้า บางแห่งก็มีผู้ใช้มากตอนบ่ายหรือตอนเพิ่งเลิกงาน และบางแห่งก็มีผู้ใช้มากตอนกลางคืน website  Lifehack เปิดเผยข้อมูล peak time ของ social site ชื่อดังไว้ดังนี้1.  Facebook เวลาที่มีผู้ใช้มากคือ 13.00น. ถึง 16.00น.  เวลาที่ผู้ใช้น้อยคือ 20.00น. ถึง 8.00น. เวลาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในรอบสัปดาห์คือ 15.00น. ของวันพุธ 2.  Twitter  เวลาที่มีผู้ใช้มากคือ 13.00น. ถึง 15.00น.  เวลาที่ผู้ใช้น้อยคือ20.00น. ถึง 9.00น.  เวลาที่มีผู้ใช้มากในรอบสัปดาห์คือช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันพฤหัส  เวลาที่ผู้ใช้น้อยที่สุดในรอบสัปดาห์คือหลัง 15.00น. ของวันศุกร์

3. Linked In เวลาที่มีผู้ใช้มากคือ 7.00น. ถึง 9.00น. และ 17.00น.ถึง 18.00น.  เวลาที่ผู้ใช้น้อยคือ 22.00น. ถึง 6.00น.  โดยมีผู้ใช้มากที่สุดในวันอังคารถึงวันพฤหัส4. Google+  เวลาที่มีผู้ใช้มากคือ 9.00น. ถึง 11.00น. เวลาที่ผู้ใช้น้อยคือ 18.00น. ถึง 8.00น.

5.  Pinterest  เวลาที่มีผู้ใช้มากคือ 14.00น. ถึง 16.00น. และ 20.00น. ถึง 01.00น.  เวลาที่ผู้ใช้น้อยคือ 17.00น. ถึง 19.00น.  และเวลาที่ผู้ใช้มากที่สุดในรอบสัปดาห์คือเช้าวันเสาร์ครับ

ที่มา:  http://www.lifehack.org/articles/technology/the-best-and-worst-times-post-social-media.html 

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Official Trailer ล่าสุด Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald