Flickr ปรับปรุงระบบ embed ภาพใหม่ แสดงชื่อภาพและเจ้าของภาพโดยอัตโนมัติ

สวัสดีครับ

Flickr เป็น Photo Sharing Website เก่าแก่ที่ปัจจุบันเป็นของ Yahoo ระยะหลัง Flickr มีการปรับปรุงเพื่อแข่งกับ Social Website ใหม่ๆ เช่นเพิ่มพื้นที่ฟรีสำหรับ upload รูปภาพและ video เป็น  1 terabyte ซึ่งเป็นขนาดใหญ่โตที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้ไม่หมด  ล่าสุด  Flickr ปรับปรุงวิธีและกติกาการ embed ภาพจาก Flickr ไปลงใน website

ด้วยระบบ embed แบบใหม่ ภาพใน Flickr ที่ถูก embed ไปลงใน website อื่นจะแสดงชื่อภาพพร้อมเจ้าของภาพขนาดเห็นได้ชัดเมื่อเราเลื่อน mouse ไปเหนือภาพนั้น  เมื่อมีการ embed ภาพใน set, group และ Photostream ของ Flickr จะเป็นการ embed ภาพทั้งชุดไม่ใช่แค่ภาพใดภาพหนึ่ง  นอกจากนี้เจ้าของภาพจะสามารถติดตามยอดการชมภาพของตนที่ถูกนำไป embed ใน website อื่น

เพื่อความเป็นส่วนตัว ระบบ embed แบบใหม่จะใช้กับภาพที่เจ้าของภาพระบุให้เป็น public เท่านั้น ภาพที่อยู่ในหมวด private (ส่วนตัว) จะไม่สามารถ embed ได้

 Flickr เชื่อว่าระบบนี้จะเป็นผลดีสำหรับเจ้าของภาพใน Flickr ที่สามารถแสดงผลงานและตัวตนต่อสาธารณะ ในขณะที่เจ้าของ website ก็จะได้ภาพที่มีคุณภาพไปลงใน website ของตน

ภาพตัวอย่างด้านล่างเป็นภาพจากบัญชี Flickrของผมที่ถ่ายตอนไปมาเก๊าเมื่อ 3 ปีก่อน ครับ
ที่มา: Flickr Blog

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้

Sudan แรดขาวอาฟริกาตอนเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายในโลก ตายแล้ว

Euphrates ลูกสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในโลกอายุ 9 เดือนหนัก 81 กิโลกรัม