ประเภทสัตว์เลี้ยงกับอุปนิสัยของเจ้าของ - What does your pet reveal about you?

สวัสดีครับPetplan บริษัทประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงในประเทศอังกฤษได้ทำการสำรวจเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อประเมินว่าคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงต่างชนิดกันมีอุปนิสัยแตกต่างกันอย่างไร การสำรวจทำโดยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง 3 ชนิดคือ สุนัข, แมว, และกระต่ายบอกนิสัยส่วนตัวว่าเป็นคนเช่นไร ทำให้ทราบถึงนิสัยของคนชอบสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดดังนี้

1.  คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข ประมาณ 50% บอกว่าตนเองเป็นคนทำงานหนัก  30% บอกว่าตนเองเป็นคนมีเหตุผลและเปิดเผย 20% บอกว่าเป็นคนมีประณีต  ซึ่งยังสามารถแยกย่อยเป็นสายพันธ์สุนัขดังนี้

คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข German Shepherd บอกว่าตนเองเป็นคนทำงานหนัก  74%

คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข Cocker Spaniel  บอกว่าตนเองเป็นคนไม่มีสมาธิ  15%

คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข Border Terrier บอกว่าตนเองเป็นคนปราณีต 35%

คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข Staffordshire Bull Terrier บอกว่าตนเองเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบ  26%

คนทึ่ชอบเลี้ยงสุนัข Springer Spaniel บอกว่าตนเองเป็นคนเปิดเผยกล้าแสดงออก  21%

คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข West Highland Terrier บอกว่าตนเองเป็นคนขี้เกียจเอาแต่กินและนอน  12 per cent%

2.  คนที่ชอบเลี้ยงแมว    ประมาณ 25% บอกว่าตนเองเป็นคนเก็บตัว  20% บอกว่าเป็นคนไม่มีระเบียบ 13% บอกว่าตนเองเป็นคนขึ้เกียจ  13% บอกว่าตนเองเป็นใจเย็น  และถ้าแยกย่อยเป็นสายพันธ์ของแมวจะได้ผลสำรวจดังนี้

เจ้าของแมวพันธ์ Moggy บอกว่าตนเองเป็นคนทำงานหนักและเป็นคนง่ายๆ 67 %

เจ้าของแมว Bengal บอกว่าตนเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์   56%

เจ้าของแมว British Shorthair บอกว่าตนเองเป็นคนมีเหตุผล 43%

เจ้าของแมว Maine Coon  บอกว่าตนเองเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ 67%

เจ้าของแมว Tortoise Shell  บอกว่าตนเองเป็นคนเก็บตัวและเป็นตัวของตัวเอง 50%

เจ้าของแมว Persian บอกว่าตนเองเป็นคนใจเย็น 43%

3.  คนที่ชอบเลี้ยงกระต่าย   ประมาณ 56% บอกว่าตนเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ 31% บอกว่าเป็นคนใจเย็น และ 13% บอกว่าเป็นคนเก็บตัวและเป็นตัวของตัวเอง

การสำรวจยังบพบว่าชาวอังกฤษนิยมเลี้ยงสุนัข 77%, นิยมเลี้ยงแมว 21% และมีเพียง 2% เท่านั้นที่นิยมเลี้ยงกระต่าย

ที่มา:  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2580097/What-does-pet-reveal-YOU-Dog-owners-hard-working-sociable-cat-lovers-messy-lazy.html

Comments

  1. Breakthrough Bengal cat book written by veterinary expert Gordon Roberts BVSc MRCVS. Only $3.13 on Amazon ===>> http://www.amazon.com/dp/B00H9DW5YA

    ReplyDelete

Post a Comment

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้

Sudan แรดขาวอาฟริกาตอนเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายในโลก ตายแล้ว

Euphrates ลูกสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในโลกอายุ 9 เดือนหนัก 81 กิโลกรัม