ผู้พัฒนา open source software มีวิธีหารายได้อย่างไร?

สวัสดีครับปัจจุบัน software แบบ open source ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากผุ้ใช้สามารถประหยัดเงินซื้อ software ได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า software ถูกนำไปใช้ทำธุรกิจหรือในองค์กรขนาดใหญ่   website Makeuseof  เปิดเผยวิธีหารายได้จาก open source software ซึ่งคงช่วยคลายข้อสงสัยว่าผุ้พัฒนา open source software มีวิธีหารายได้เพื่อนำมาต่อยอดและปรับปรุง software อย่างไรMakeuseof เปิดเผยว่าผู้พัฒนา open source software มีวิธีหารายได้หลากหลายวิธี  ผู้พัฒนาจำนวนมากก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวแต่หลายๆ คนก็มีรายได้มากและบางคนก็มีหลายได้มหาศาลอาจมากกว่าเจ้าของ software ลักษณะเดียวกันที่ต้องเสียเงินซื้อซะอีก  ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์ในการหาวิธีสร้างรายได้ซึ่งผู้พัฒนา open source software ที่ประสพความสำเร็จในการสร้างรายได้จะไม่ใช้วิธีหารายได้จากความสามารถภายใน software โดยตรงแต่ใช้ software เป็นช่องทางในการหารายได้จากด้านอื่น  โดยได้แนะนำวิธีหารายได้จาก open source software ไว้ดังนี้
  • รายได้จากบริการ (Support and Services) เหมาะกับ open source software ที่ใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่หรือค่อนข้างซับซ้อน หรือเป็น  server-based software ซึ่งมีการหารายได้หลายวิธีเช่น บริการบำรุงรักษา แนะนำวิธีการใช้งาน software รวมถึงบริการสอนการใช้ software ในรูปแบบ workshops หรือ lectures 
  • รายได้จากการขายคู่มืออธิบายการใช้งาน (Instructional Material)  เหมาะกับ software ที่ผู้ใช้ติดตั้งเพื่อใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กหรือไว้ใช้เองซึ่งส่วนมากจะต้องการมีคู่มือที่เป็นหนังสือหรือ video แนะนำการใช้งาน
  • จำหน่าย Plugins และจำหน่าย software version เสียเงิน  การหารายได้วิธีนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็น software ที่มีผุ้ใช้จำนวนมาก ผู้พัฒนาสามารถพัฒนา plugins หรือ extensions เพิ่มประสิทธิภาพ software ออกจำหน่ายสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพพิเศษเพิ่มเติม
  • หา Sponsor    การหารายได้วิธีนี้ส่วนมากจะเป็น software ที่มีชื่อเสียงและผู้ใช้มากมายจนสามารถดึงดูด sponsor หรือผู้มีอุปการะคุณ หรือบางครั้งอาจเกิดจาก sponsor ถูกใจ open source software นั้นเป็นพิเศษ   ซึ่งรายได้จาก sponsor จะมีทั้งในแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติม (เช่นการโฆษณา) และในรูปแบบบริจาคซึ่งพบได้น้อยกว่าแบบแรก
  • การระดมทุน (Crowd Funding)  การหารายได้วิธีนี้ได้รับความนิยมในยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทั้งระดมทุนผ่านองค์กร และ website ที่ให้บริการ รวมถึงการระดมทุนจาก website ของตนเอง
ที่มา: www.makeuseof.com/tag/understanding-how-open-source-software-developers-make-money/

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

หนาวจนปรอทแตก ที่หมู่บ้าน Oymyakon เมื่ออุณหภูมิลดเหลือ ติดลบ 62 องศาเซลเซียส

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

กลมดิก ขนาดเท่ากันทุกต้น สุดยอดเครื่องตัดแต่งต้นไม้ RAP 10 trimmer

Clip แมวเจ้าปัญหา - Mischievour Cat called Kitty

Dolores O'Riordan นักร้องดังเจ้าของเพลงดัง Zombie เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 46 ปี

ญี่ปุ่นประดิษฐ์ หวูดรถไฟเสียงสุนัขเห่า