ผลสำรวจพบว่าธุรกิจ Apps ใหญ่กว่าธุรกิจภาพยนตร์ Hollywood แล้ว

สวัสดีครับสำนักข่าว Telegraph ของประเทศอังกฤษเปิดเผยข้อมูลจาก Asymco - ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดัง ว่ารายได้จากธุรกิจ Mobile Apps ในปี 2014  มากกว่ารายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ของ Hollywood ทั้งๆ ที่ในปีที่ผ่านมา Hollywood มีภาพยนตร์ชือดังที่ทำรายได้มากมายหลายเรื่องก็ตาม

Asymco เปิดเผยว่าในปี 2014  ธุรกิจภาพยนตร์ของ Hollywood สามารถทำรายได้ประมาณ $10 พันล้านเหรียญหรือประมาณสามแสนสามหมื่นล้านบาท ซึ่งพอๆ กับรายได้จากธุรกิจ Mobile Apps เฉพาะ  iOS ( App Store) ของ Apple เท่านั้น ถ้ามีการนำรายได้จากธุรกิจ Apps บน Play Store ของ Google มาร่วมคำนวณด้วยจะทำให้รายได้จากธุรกิจ Apps มากกว่ารายได้ของธุรกิจภาพยนตร์ Hollywood ประมาณ 50%   -ข้อมูลจาก  Asymco บอกว่าธุรกิจ Apps บน iOS ยังมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าโดยมีการจ้างงานประมาณ 627,000 รายในขณะที่ Hollywood จ้างงานประมาณ 374,000 ราย ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของธุรกิจ iOS Maps ก็สูงกว่าของ Hollywodd ที่สำคัญกว่านั้นก็คือโอกาสเข้าสู่ธุรกิจ Apps ก็ง่ายกว่าการเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ Hollywood  การสำรวจครั้งนี้ยังพบว่าขณะนี้ธุรกิจ Apps มีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจ digital content ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเพลง, TV, การเช่าและจำหน่ายภาพยนตร์ ฯลฯ

จากการสำรวจยังพบว่ารายได้ธุรกิจ Apps ของ iOS App Store  มากกว่ารายได้ธุรกิจ Apps บน Play Store ของ Google ประมาณ 85% ในขณะที่จำนวน Apps ที่ถูก download จาก Play Store จะมากกว่าประมาณ 45% สาเหตุหลักเนื่องจากบน Play Store จะมี Free App และ In App Purchase มากกว่านั่นเอง

ที่มา: Telegraph

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้