ข่าวดีสำหรับคนรัก Panda เมื่อผลการสำรวจจำนวน Panda เพิ่มขึ้นถึง 17%

สวัสดีครับรัฐบาลจีนรายงานผลการสำรวจสำมโนประชากรของ Panda ครั้งล่าสุดพบว่าจำนวน Panda ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อ 10 ปีที่แล้วจำนวน 17%

การสำรวจซึ่งจัดทำโดยรัฐบาลจีนร่วมกับ World Wildlife Fund พบว่าขณะนี้มี Panda ที่อยู่ในป่าประมาณ 1,864 ตัวเพิ่มจากการสำรวจเมื่อปี 2003 ซึ่งพบมี Panda ที่อยู่ตามธรรมชาติเพียง 1596 ตัว โดย Panda ที่พบอาศัยอยู่ในมณฑล Sichuan, Shaanxi, และ Gansu   อย่างไรก็ตามนักอนุรักษ์หลายๆ คนไม่แน่ใจว่าจำนวน Panda เพิ่มขึ้นถึง 17% เนื่องจากการสำรวจครั้งนี้ครอบครัวพื้นที่มากกว่าเดิม รวมถึงได้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ผลสำรวจแม่นยำขึ้นกว่าการสำรวจครั้งก่อน

การสำรวจจำนวน Panda เป็นเรื่องค่อนข้างยากเนื่องจาก Panda ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติมักจะหลบหลีกจากมนุษย์ ทำให้การสำรวจต้องใช้เทคนิคการวัดเปรียบเทียบรอยเขี้ยวที่ Panda ฝากไว้ตามต้นไผ่ที่มันกัดกินซึ่งจะมีขนาดและร่องรอยแตกต่างกันไป รวมถึงการเก็บ DNA จากมูลของ Panda ในป่า

การสำรวจครั้งนี้ยังพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของ Panda อาศัยอยู่เขตป่าสงวนรวม 67 ของจีนและอีก 1 ใน 3 อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้ถูกยกฐานะเป็นเขตป่าอนุรักษ์  สำหรับเป้าหมายที่ทางการจีนและนักอนุรักษ์ตั้งเป้าไว้ก็คือการเพิ่มจำนวน Panda ตามธรรมชาติให้มากกว่า 2,800 ตัวซึ่งเป็นอัตราที่ปลอดภัยจากการสูญพันธ์ของ Panda โดยปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือพื้นที่อยู่อาศัยหากินของ Panda ซึ่งลดจำนวนลงเนื่องจากพื้นที่ป่าไผ่ซึ่งเป็นอาหารหลักของ Panda ทางภาคตะวันออกและทางใต้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ในขณะที่พื้นที่ป่าไผ่ทางตอนเหนือและตะวันตกก็เป็นพื้นที่เขาสูงชันและแห้งแล้งทำให้จำนวนไผ่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ Panda ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นักกิน   ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่กระทบต่อจำนวนของ Panda ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้มีต้นไผ่มีการตายลงพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งไม่ล่า Panda แต่กลับมีนักท่องเที่ยวที่ให้ความรักความสนใจกับพวกมันจนเกินไปทำให้มีการรุกเข้าไปเสาะหาพวกมันถึงในป่าทำให้ Panda ที่เป็นสัตว์ชอบความสงบมีที่อยู่น้อยลงไปอีก

ทางการจีนประสพความสำเร็จอย่างสูงในการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธ์ Panda โดยตั้งความหวังว่าจะสามารถปล่อย Panda ที่เกิดจากการผสมพันธ์และเลี้ยงดูในศูนย์กลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่ก็พบปัญหาว่า Panda เลี้ยงยังไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ดีเท่าที่ควร

การเพิ่มขึ้นของจำนวน Panda ที่อาศัยในป่าธรรมชาติ นอกจากเป็นข่าวดีสำหรับจีนซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มี Panda อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และมี Panda เป็นสัตว์ประจำชาติ ยังเป็นข่าวดีคนรักสัตว์ทั่วโลกและสำหรับนักอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งได้รับแต่ข่าวการลดลงและการสูญพันธ์ของสัตว์ป่าเป็นประจำ
ที่มา: National Geographic

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Official Trailer ล่าสุด Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Clip สุดยอดฝีมือ แกะสลักดินสอจากแท่งเดียวเป็น 3 แท่ง