The Great Green Wall - โครงการปลูกต้นไม้ 100 พันล้านต้นที่ประเทศจีนเพื่อสกัดการรุกคืบของพื้นที่ทะเลทราย

สวัสดีครับทะเลทราย Gobi และทะเลทราย Taklamakan  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10% ของประเทศจีนและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ทางเหนือของประเทศจีนประสพปัญหาฝุ่นควันจากพายุทะเลทราย ซึ่งนอกจากทำให้สภาพอากาศเลวร้ายยังส่งผลให้พื้นดินถูกปกคลุมด้วยฝุ่นทรายจนส่งผลต่อการกสิกรรม  ทำให้โครงการ The Great Green Wall หรือการปลูกป่าไม้เพื่อเป็นกำแพงกันฝุ่นได้รับการสานต่อมาตั้งแต่ปี 1978 และจะสิ้นสุดในปี 2050 ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะเป็นการปลูกป่าผืนใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีต้นไม้ที่ปลูกด้วยมือมนุษย์จำนวน 100 พันล้านต้นพายุฝุ่นจาก ทะเลทราย Gobi และทะเลทราย Taklamakan มีความรุนแรงมากบางครั้งสามารถพัดฝุ่นทรายไปถึงเกาะ Greenland ในทวีปยุโรปที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นครปักกิ่งต้องประสพปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นประจำ ทำให้ทางการจีนเริ่มโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นกำแพงป้องกันการรุกคืบของพื้นที่ทะเลทรายตั้งแต่ปี 1978 โครงการนี้เปรียบเสมือนเข็มขัดเส้นใหญ่ที่พาดผ่านด้านเหนือของประเทศจีนระยะทางยาวถึง 4,500 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในปี 2050 จะมีต้นไม้ในพื้นที่นี้ถึง 100 พันล้านต้น  กลายเป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่แห่งใหม่ในโลกที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ในมุมของผู้คัดค้านบอกว่าการปลูกป่าครั้งนี้ไม่น่าจะได้ผลเนื่องจากเป็นการฝืนสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของโลก และไม่มีการประเมินว่าเมื่อโครงการเสร็จสิ้นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นจะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หรือไม่หรืออยู่ได้นานเท่าใด รวมถึงไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพของผืนดินและกับพันธ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่รวมทั้งกับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย 

ในขณะที่ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ได้เปิดเผยข้อมูลดัชนีความเข้มข้นของฝุ่น หรือ dust storm intensity (DSI) ที่รวบรวมตั้งแต่ปี 1981 ถึง 1998 พบว่าปริมาณของฝุ่นลดลงอย่างมีนัยยะในพื้นที่ซึ่งมีการปลูกป่่า ทำให้สภาพอากาศในเมืองทางเหนือของประเทศจีนดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย  โดยธรรมชาติจำนวนมากน้อยของฝุ่นจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายแต่สำหรับในพื้นที่ซึ่งมีการปลูกป่าปริมาณฝุ่นกลับมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากโครงการ  The Great Green Wall ที่ทางการจีนยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จีนยังมีโครงการร่วมกับ UN ในการปลูกต้นไม้ 1.3 พันล้านต้นตามพื้นที่ทุรกันดารของเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างจีนกับอารยธรรมตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ที่มา: The New scientist

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง