Elysium Star II Mission ส่งเถ้ากระดูกคนที่รักสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Space X

สวัสดีครับElysium Space เตรียมจัดเที่ยวบินขึ้นสู่ห้วงอวกาศเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนรักหรือเคารพ  ด้วยการนำเถ้ากระดูกขึ้นไปกับดาวเทียมซึ่งจะถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยยาน Space X


จุดประสงค์ของภาระกิจ Elysium Star II Mission  ซึ่งจัดขึ้นโดย Elysium Space ก็เพื่อให้ผู้สูญเสียได้มีโอกาสส่งคนที่รักและเคารพขึ้นสู่ห้วงอวกาศ (ซึ่งเปรียบเหมือนสวรรค์) ด้วยจรวด SpaceX Falcon 9
ดาวเทียมซึ่งนำเถ้ากระดูกขึ้นไปจะโคจรรอบโลกแบบ Sun-synchronous orbit หรือดาวเทียมค้างฟ้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บนโลก


เที่ยวบินสู่อวกาศด้วย จรวด SpaceX Falcon 9 จะเป็นเที่ยวบินพิเศษเฉพาะเถ้ากระดูกเท่านั้น Elysium Space คิดค่าบริการขั้นต่ำรายละ $2,490 เหรียญ (ประมาณแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) เถ้ากระดูกแต่ละรายจะถูกบรรจุใน Casule ขนาดเล็กแกะสลักข้อความตามที่ผู้ส่งต้องการ ดาวเทียมจะโคจรรอบโลก 2 ปีก่อนจะตกและกลายเป็นเถ้าถ่านก่อนถึงพื้นโลกเหมือนดาวตก ระหว่างเถ้ากระดูกอยู่ในวงโคจรสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน App บน Smartphone

จรวด SpaceX Falcon 9 เพื่อภาระกิจ Elysium Star II Mission จะถูกปล่อยจากฐานปล่อยจรวด Vandenberg Air Force ทางตอนใต้ของรัฐ California, สหรัฐอเมริกา ภายใน 2 ปี โดยขึ้นอยู่กับ Space X ว่าจะจัดคิวการปล่อยจรวดได้เมื่อไหร่ ถึงเวลานี้มีผู้สั่งจองแล้วประมาณ 100 รายและยังเปิดให้ผู้สนใจสั่งจองครับ


ที่มา: WiredComments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Facebook เตรียมใช้ไปรษณียบัตรช่วยยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download