» » » » คู่มือการใช้ iPhone - How To Use Your iPhone, Part 2: Intermediate

Wednesday, May 15, 2013

คู่มือการใช้ iPhone - How To Use Your iPhone, Part 2: Intermediate

สวัสดีครับeBook สำหรับพวกเราวันนี้เป็นฉบับต่อเนื่องจาก How to use you iPhone, Lesson 1: Beginner (iOS6) + เป็น eBook ของ website makeuseof  โดยผู้เขียนคนเดิมคือ Tim Brookes

ภายใน 'How To Use Your iPhone, Part 2: Intermediate' ประกอบด้วยเคล็ดลับและวิธีใช้ iPhone อย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น 12 บทดังนี้
 • Lesson 1: Camera II.
 • Lesson 2: Photo Editing & Exporting.
 • Lesson 3: Maps I.
 • Lesson 4: Google Sync.
 • Lesson 5: Typing II.
 • Lesson 6: Mail II.
 • Lesson 7: Calendar II.
 • Lesson 8: Safari II.
 • Lesson 9: Reminders, Clock & Alarms.
 • Lesson 10: iBooks.
 • Lesson 11: Newsstand.
 • Lesson 12: App Store.
พวกเราที่สนใจสามารถอ่าน  'How To Use Your iPhone, Part 2: Intermediate' แบบ online ได้จาก http://www.makeuseof.com/pages/iphone-intermediate-ios6 ครับ

No comments:

Post a Comment