เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล - Wonders of the Solar System

สวัสดีครับ



ระบบสุริยะ (Solar System) มีดาวเคราะห์ 8 ดวง (ไม่รวมดาวพลูโตซึ่งถูกปรับให้เป็นเพียงดาวเคราะห์แคระ หรือ dwarf plane)  ซึ่งนอกจากโลกของเราแล้วถึงขณะนี้ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น สภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์แต่ละดวงแตกต่างกันไปโดยมีดาวเคราะห์หินอยู่ 4 ดวงคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ส่วนดาวเคราะห์อีก 4 ดวงคือ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แก๊ส 

 Wonders of the Solar System  เปิดเผยเรื่องแปลกๆ ที่ไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับดาวเคราะห์หลายๆ ดวงไว้ดังนี้ครับ

1.  มีน้ำแข็งบนดาวพุธ  ถึงแม้ดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ไม่ได้ร้อนจัดทั้งดวง พื้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวพุธมีอุณหภูมิสูงถึง  800 °F  แต่ตามหุบเขาบริเวณขั้วของดาวพุธที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงอุณหภูมิเย็นจัดถึง -370 °F และจากภาพถ่ายดาวพุธจากยาน NASA's Messenger Spacecraft พบร่องรอยของน้ำแข็งที่อาจมีปริมาณถึง 1แสนล้านตัน (ตามภาพ)



2. หิมะโลหะบนดาวศุกร์   ยอดเขาสูงบนโลกของเรามีหิมะปกคลุม แต่บนดาวศุกร์ซึ่งมีอุณหภูมิสุงกว่า 890 °F โลหะหลายๆ ชนิดจะกลายเป็นไอ และตามยอดเขาสูงบนดาวศุกร์ ไอของโลหะจะควบแน่นจนมีสภาพคล้ายเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตามยอดเขา ดาวเทียมของ NASA สามารถถ่ายภาพน้ำแข็งโลหะบนยอดเขา Maat Mons ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนดาวศุกร์ (ตามภาพ)



3. Olympus Mons คือยอดเขาที่สูงที่สุดบนดาวอังคารและสูงที่สุดในระบบสุริยะ โดยมีความสูงถึง 14 ไมล์หรือ 22 กิโลเมตร Olympus Mons สูงกว่ายอดเขา Everest ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกถึง 3 เท่า



4. จุดสีแดงขนาดใหญ่บนดาวพฤหัส คือพายุขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราถึง 3 เท่า  โดยมีความเร็วลมกว่า 260 ไมล์ต่อชั่วโมง พายุเกิดขึ้นพร้อมๆ กับฟ้าผ่า ซึ่งฟ้าผ่าบนดาวพฤหัสแตกต่างจากฟ้าผ่าบนโลกเพราะไม่ได้ผ่าลงบนพื้นดาวแต่เป็นฟ้าผ่าจากเมฆสู่เมฆ



5.  Saturn's  Hexagon  บริเวณขั้วเหนือของดาวเสาร์ มีโครงสร้างรูปหกเหลี่ยม ความยาวของแต่ละเหลี่ยมประมาณ 8,600 ไมล์ ขนาดของโครงสร้างนี้ใหญ่กว่าโลกประมาณ 4 เท่า  โครงสร้างนี้เชื่อว่ามีลักษณะคล้ายเมฆซึ่งเกิดจากลมทีพัดแรงบนบรรยากาศชั้นบนของดาวเสาร์



6. การโคจรของดาวยูเรนัสแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ โดย แกนของดาวทำมุมกับระนาบระบบสุริยะถึง 98 องศา ทำให้ฤดูกาลบนดาวยูเรนัสยาวนานมาก คือ ด้านหนึ่งจะมีฤดูหนาว 42 ปี และอีกด้านจะร้อนนาน 42 ปี และบางพื้นที่บนดาวพระอาทิตย์จะไม่ตกเลยตลอด 42 ปี และบางพื้นที่ก็จะไม่ได้รับแสงเลยตลอด 42 ปี



7. Neptune's Supersonic Great Dark Spot  ยาน Voyager 2 สามารถจับภาพจุดดำขนาดใหญ่บนดาวเนปจูนเมื่อปี 1989  ซึ่งคือพายุเช่นเดียวกัยจุดสีแดงบนดาวพฤหัส  จุดดำนี้มีขนาดพอๆ กับโลกของเรา และเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะ โดยมีความเร็วลมถึง 1,500 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่าเสียง 2 เท่า



ที่มา:  http://www.neatorama.com/2013/06/18/Wonders-of-the-Solar-System/

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้