IT. News, Stories & Whatsoever

Thursday, June 6, 2013

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

สวัสดีครับ
แป้นพิมพ์ หรือ Keyboard  ที่เราใช้พิมพ์ข้อความอยู่ทุกวันมีวิวัฒนาการมาจากพิมพ์ดีด (Typewriter)  และพิมพ์ดีดเครื่องแรกเมื่อเกือบ 300 ปีก่อนก็แตกต่างจากพิมพ์ดีดที่เราเห็นเมื่อหลายสิบปีก่อนมาก  Henry Mill ( 1683–1771) ชาวอังกฤษคือผู้จดลิขสิทธิ์การคิดค้นพิมพ์ดีดเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1714  ซึ่งจุดประสงค์หลักในขณะนั้นก็เพื่อช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้การพิมพ์ดีดแทนการเขียนด้วยมือ  ไม่มีหลักฐานหลงเหลือว่าเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของ Henry Mill มีรูปร่างอย่างไร นอกจากคำบรรยายในลิขสิทธิ์ถึงเครื่องมือที่คล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด  จนกระทั่งมีการผลิตพิมพ์ดีดเพื่อวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1870 มาชมภาพพิมพ์ดีดตั้งแต่ยุคเริ่มต้นกันครับThe Hansen Writing Ball   ในปี 1865  Rasmus Malling-Hansen ประธานของ Royal Institute for the deaf-mutes in Copenhagen  ประเทศสวีเดน คิดค้นพิมพ์ดีดแบบหัวเข็มได้สำเร็จ ก่อนจะจดลิขสิทธิ์และวางจำหน่ายพิมพ์ดีดเครื่องแรกในปี 1870  The Hansen Writing Ball เป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่สร้างจากทองเหลือง มีหัวเข็มจำนวน 52 หัว มีการผลิตหลายรุ่นและรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือรุ่นทรงสูงที่ผลิตในปี 1870 (ตามภาพ)ในยุคนั้นพิมพ์ดีดส่วนใหญ่เป็นแบบใช้มือ แต่มีการผลิตพิมพ์ดีดที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเลื่อนบันทัด (ปุ่ม Return ในปัจจุบัน) ซึ่งถูกจัดให้เป็นพิมพ์ดีดไฟฟ้าเครื่องแรกในโลก (ตามภาพ)
John Pratt Prototype  เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1867  และจดลิขสิทธิ์ในสหรํฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1868 ถือเป็นต้นแบบของพิมพ์ดีดในยุคปัจจุบัน
Sholes and Glidden หรือ Remington No.1   พัฒนาโดย Samuel W. Soule and Carlos S. Glidden ในปี 1867Remington No.2  พิมพ์ดีดรุ่นนี้มีแป้นพิมพ์ 32 แป้นและเป็นพิมพ์ดีดรุ่นแรกที่แป้นพิมพ์เป็นแบบ upper & lower caseThe Hall Typewriter  พัฒนาในปี 1881 เป็นพิมพ์ดีดรุ่นแรกที่มีแป้นสำหรับพิมพ์ตัวเลข
The Caligraph   พัฒนาในปี 1882  เป็นพิมพ์ดีด brand ที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา


The Hammond  พัฒนาในปี 1884  เป็นพิมพ์ดีดรูปครึ่งวงกลม แป้นพิมพ์ทำจากยาง


Victor พัฒนาในปี 1890  เป็นพิมพ์ดีดแบบวงล้อรุ่นแรกในโลก วงล้อทำจากทองเหลือง ซึ่วงล้อแต่ละซี่มีตัวอักษรสำหรับพิมพ์Blickensderfer 5 หรือ Dactyle Typewriter  พัฒนาในปี 1893  เป็นพิมพ์ดีดแบบพกพา (portable) รุ่นแรกในโลกThe Ford Typewriter  พัฒนาโดย Eugene A. Ford และวางจำหน่ายในปี 1895  เป็นพิมพ์ดีดรุ่นแรกที่เปลี่ยนจากทองเหลืองเป็นอลูมิเนียม
Blickensderfer Electric  วางจำหน่ายในปี 1902  เป็นพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบครบวงจรรุ่นแรกIBM Electric Typewriter  พิมพ์ดีดไฟฟ้ารุ่นแรกจาก IBM วางจำหน่ายในปี 1935IBM Selectric Typewriter ผลิตรุ่นแรกในปี 1961 และรุ่นสุดท้ายในปี 1984  เป็นพิมพ์ดีดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ IBM และของโลก พิมพ์ดีดไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นแบบ Golf Ball ที่สามารถเปลี่ยน font, ภาษา โดยการเปลี่ยน Golf Ball 
Brother WP-1  พิมพ์ดีดในยุคท้ายๆ ก่อนจะถูกแทนที่ด้วย PCที่มา: http://io9.com/the-curious-evolution-of-the-typewriter-in-pictures-509985235

No comments:

Post a Comment