IT. News, Stories & Whatsoever

Wednesday, December 13, 2017

นักวิทยาศาสตร์พบว่า มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในคืนพระจันทร์เต็มดวงมากกว่าคืนอื่นๆ


 Image Credit: Pexels.com

งานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จาก University of Toronto ประเทศแคนาดา พบว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่าปกติในคืนพระจันทร์เต็มดวง และยิ่งมากขึ้นในคืนที่มีปรากฏการณ์ Super MoonDr Donald Redelmeier และทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Toronto ศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ระยะเวลา 30 ปี ใน 4 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา และ ออสเตรเลีย พบว่าอุบัติเหตุร้ายแรงในยามค่ำคืนที่เกิดกับรถมอเตอร์์ไซค์ของประเทศเหล่านี้ เกิดขึ้นมากกว่าปกติในคืนพระจันทร์เต็มดวงและก่อนหรือหลังคืนพระจันทร์เต็มดวง (คืนที่พระจันทร์ยังกลมอยู่)  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์ส่องสว่างมากที่สุด และพบว่าในคืน Super Moon หรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ จำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงยิ่งสูงมากขึ้น

ข้อมูลอุบัติเหตุระหว่างปี ค.ศ. 1975 ถึง 2014 ในสหรัฐอเมริกาพบว่า เกิดอุบัติเหตุรุนแรงกับรถมอเตอร์ไซค์ในเวลากลางคืนประมาณ 4,494 ราย ในจำนวนนี้เกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง 494 ราย หรืออัตราเฉลี่ย 9.10 รายต่อคืน  ส่วนอัตราเฉลี่ยที่เกิดในคืนอื่นๆ อยู่ที่ประมาณ 8.64 ราย

แน่นอนว่าจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์พระจันทร์เต็มดวงแต่อย่างใด   Dr Donald Redelmeier อธิบายว่าสาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ถูกความงามของพระจันทร์เต็มดวง และ Super Moon ดึงดูดความสนใจ ซึ่งการพลั้งเผลอเพียงเสี้ยววินาทีสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทันที

นอกจากนี้ ผู้ขับรถยนต์และชาวบ้านเดินถนนทั่วไป ก็อาจถูกแสงจันทร์ดึงดูดความสนใจจนไม่ได้ระวังว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่

ไม่ทราบว่า ในไทยเคยมีการเก็บสถิติเรื่องนี้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ความประมาทเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นยามค่ำคืนหรือกลางวัน


ที่มา: Dailymail


No comments:

Post a Comment