» » » » Clip ขั้นตอนการทำความสะอาดและรักษาความสวยงามของภาพวาดชื่อก้องโลกอายุหลายร้อยปี ทำกันอย่างไร?

Wednesday, August 26, 2015

Clip ขั้นตอนการทำความสะอาดและรักษาความสวยงามของภาพวาดชื่อก้องโลกอายุหลายร้อยปี ทำกันอย่างไร?

สวัสดีครับ

ภาพเขียนที่ประเมินค่ามิได้จากฝีมือของจิตรกรชื่อก้องโลกตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ล้วนมีอายุของภาพนานหลายร้อยปี  การบำรุงรักษาภาพเหล่านี้ให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดีใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและระมัดระวังอย่างที่สุด

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการทำความสะอาดและคงความงดงามให้ภาพจากฝีมือของ Charles Le Brun จิตรกรชื่อก้องโลกชาวฝรั่งเศส ชื่อ  Everhard Jabach and His Family ซึ่งวาดไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1660   การจะทำให้ภาพอายุกว่า 350 ปีดูคมชัดและสะอาดเอี่ยมต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาเกือบหนึ่งปี แต่ก็คุ้มค่าครับ 

ปัจจุบัน Everhard Jabach and His Family อยู่ที่  Metropolitan Museum of Art,  New York สหรัฐอเมริกา 

ชม Clip จาก The Metropolitan Museum of Art ครับNo comments:

Post a Comment