ประกาศผล 100 Brand มูลค่าสูงที่สุดในโลกประจำปี 2014

สวัสดีครับInterbrand  ประกาศผลการจัดอันดับ 100 ธุรกิจที่มีมูลค่า Brand สูงที่สุดประจำปี 2014  ปรากฎว่าอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 6 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา โดย Apple ยังครองอันดับหนึ่ง Brand ที่มีมูลค่าสูงที่สุด อันดับที่ 2 คือ Google อันดับ 3 คือ Coca Cola อันดับ 4 คือ IBM อันดับ5 คือ Microsoft และอันดับ 6 คือ GE (General Electrics)

เป็นที่น่าสังเกตุตั้งแต่อันดับ 1 - 6 เป็น Brand จากสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ส่วนอันดับ 7 เป็นของ Brand Samsung จากเกาหลีใต้ อันดับ 8 เป็นของ Toyota  โดยการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดก็ยังเป็นคู่เดิมคือ Apple และ Google ที่มีอัตราการเติบโตของ Brand 21% และ 15% ตามลำดับ และนับเป็นปีแรกที่ทั้งคู่มีมูลค่า Brand สูงกว่า $100 พันล้านเหรียญ

การคำนวณมูลค่า Brand พิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ
 • ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของธุรกิจ
 • อิทธิพลของ Brand ที่มีต่อผู้บริโภค
 • ความเข้มแข็งของ Brand
และด้านล่างคือ 20 Brand ที่มีมูลค่าสูงสุดประจำปี 2014 ครับ
 1. Apple มูลค่า $118.9 พันล้านเหรียญ
 2. Google มูลค่า $107.4 พันล้านเหรียญ
 3. Coca Cola มูลค่า$81.6 พันล้านเหรียญ
 4. IBM มูลค่า $72.2 พันล้านเหรียญ
 5. Microsoft มูลค่า $61.2 พันล้านเหรียญ
 6. GE มูลค่า $45.5 พันล้านเหรียญ
 7. Samsung มูลค่า $45.4 พันล้านเหรียญ
 8. Toyota มูลค่า $42.4 พันล้านเหรียญ
 9. McDonald มูลค่า $42.2 พันล้านเหรียญ
 10. Mercedes Benz มูลค่า $34.3 พันล้านเหรียญ
 11. BMW มูลค่า $34.2 พันล้านเหรียญ
 12. Intel  มูลค่า $34.1 พันล้านเหรียญ
 13. Disney มูลค่า $32.2 พันล้านเหรียญ
 14. Cisco มูลค่า $30.9 พันล้านเหรียญ
 15. Amazon มูลค่า $29.5 พันล้านเหรียญ
 16. Oracle มูลค่า  $25.9 พันล้านเหรียญ
 17. HP มูลค่า $23.8 พันล้านเหรียญ
 18. Gillette มูลค่า $22.8 พันล้านเหรียญ
 19. Louis Vuitton มูลค่า $22.6 พันล้านเหรียญ
 20. Honda  มูลค่า $21.7 พันล้านเหรียญ
Brand อื่นๆ ที่พวกเรารู้จักกันดีอย่าง Facebook อยู่อันดับที่ 29 มูลค่า $14.4 พันล้านเหรียญ  IKEA อันดับที่ 26 มูลค่า $15.9 พันล้านเหรียญ ฯลฯ  พวกเราที่สนใจสามารถติดตามทั้ง 100 อันดับได้จาก http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/ ครับ

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง