Facebook เพิ่ม feature 'Scrapbook' - รวมภาพเด็กให้เป็นหมวดหมู่

สวัสดีครับสมาชิก Facebook ที่มีบุตรมักจะ Post รูปลูกๆ ลง Facebook เป็นประจำและเป็นจำนวนมาก  Facebook  จึงตัดสินใจเพิ่ม feature 'Scrapbook'   เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Facebook สามารถจัดระเบียบรูปภาพลูกๆ ของตนให้เป็นหมวดหมู่และค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น
เจ้าของบัญชี Facebook ที่มีภาพลูกๆ ของตนอยู่บน Facebook เป็นจำนวนมากและต้องการใช้ feature นี้ก็เพียง log in บัญชี Facebook และไปที่ About>Family and Relationships และเลือกคำสั่ง Add Scrapbook  กรอกกรายละเอียด จากนั้นScrapbook จะรวบรวมภาพลูก ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี และได้ Tag ชื่อไว้ ให้อยู่ใน Album เดียวและจะเพิ่มรูปที่มีการ Post เพิ่มเติมหลังจากนี้โดยอัตโนมัติ โดย Scrapbook ที่สร้างขึ้นสามารถใช้ร่วมกันกับคู่ชีวิตของเจ้าของบัญชี

Feature 'Scrapbook' จาก Facebook เริ่มใช้แล้วทั้งบน Desktop, iOS และ Android โดยจะทยอย Update  ให้ทุกบัญชี Facebook ในสหรัฐอเมริกา ส่วนบัญชีที่อยู่ต่างประเทศ Facebook ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่ครับ

ที่มา: http://newsroom.fb.com/news/2015/03/a-new-way-to-organize-photos-of-your-child-on-facebook/

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง