คุณเป็นคนสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา - Which Side Of Your Brain Is More Dominant?

สวัสดีครับ
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสมองซีกซ้ายควบคุมซีกขวาของร่างกายในขณะที่สมองซีกขวาควบคุมซีกซ้ายของร่ายกาย ต่อมามีการค้นพบว่าสมองซีกซ้ายมีความสัมพันธ์กับทักษะด้านตัวเลข, การใช้เหตุผล, ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนสมองด้านขวามีความสัมพันธ์กับ ความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ, ศิลปและสุนทรีย์ศาสตร์

Webpage ชื่อ braintest.sommer-sommer มีแบบทดสอบว่าเราเป็นคนในกลุ่มที่ใช้สมองด้านซ้ายหรือด้านขวามากกว่า ด้วยการทำแบบทดสอบเพียงไม่กี่ข้อ ประมาณ 30 วินาที ระบบก็สามารถสรุปได้ว่าผู้ทำแบบทดสอบเป็นกลุ่มที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือเป็นคนในกลุ่มที่ชอบใช้จินตนาการและความคิด  แบบทดสอบชุดนี้ไม่ใช่การทดสอบความรู้ความสามารถจึงไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่เป็นเพียงการทดสอบความสมดุลย์ในการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก

Website แห่งนี้ยังมีแบบทดสอบการทำงานของสมองให้ทดลองสนุกๆ  อีกมากมายครับ

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Facebook เตรียมใช้ไปรษณียบัตรช่วยยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download