Conflict Assistance ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Calendar แก้ปัญหานัดหมายทับซ้อน

สวัสดีครับ

Google Calendar เพิ่มฟีเจอร์ Conflict Assistance ซึ่งเป็นฟีเจอร์เล็กๆ แต่น่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราที่มีตารางนัดหมายค่อนข้างแน่น จนบางครั้งเกิดการนัดที่ทับซ้อนกับนัดหมายเดิม

ปัญหาการนัดหมายทับซ้อนกับนัดหมายเดิมมักเกิดกับผู้ใช้ Smartphone ที่พิมพ์ Event ใหม่อย่างเร่งรีบหรือระหว่างเดินทาง  แต่หลังจากนี้เมื่อเราใช้ Smartphone พิมพ์ Event ใหม่และถ้าเวลาที่กำหนดตรงกับ Event เดิมใน Google Calendar ระบบ Conflict Assistance จะแจ้งให้ทราบทันทีว่าเกิด Time Conflict  พร้อมแนะนำเวลาที่เหมาะสมให้อีกด้วยครับ (ตามภาพ)


ที่มา: Gmail @ Google+

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

ศาลฝรั่งเศสห้ามใช้ Smartphone ระหว่างขับรถแม้จะจอดรถเข้าข้างทางเปิดไฟกระพริบหรือดับเครื่อง

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล - Wonders of the Solar System