IT. News, Stories & Whatsoever

Friday, March 16, 2018

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง
ผลการศีกษาโดยมหาวิทยาลัย Sheffield และมหาวิทยาลัย Exeter ในประเทศอังกฤษ พบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง แม้จะมีชั่วโมงทำงานนานกว่าและมีความไม่แน่นอนสูงกว่าก็ตาม


งานวิจัยของ Professor Ilke Inceoglu จาก University of Exeter Business School และ Professor Peter Warr จาก University of Sheffield  สำรวจจากผู้ประกอบธุรกิจของตนเองและที่เป็นลูกจ้าง หลายอาชีพ เช่น อาชีพด้านสาธารณสุข, การเงิน, การศึกษา, ค้าปลีก, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์  ครอบคลุมตำแหน่งงาน 4 ระดับคือ ระดับที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร, ระดับ Supervisors, ระดับผู้จัดการ, และระดับผู้อำนวยการ ใน สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, และ นิวซีแลนด์ จำนวน 5 พันคน

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความมุ่งมั่นและรู้สึกมีส่วนร่วมในงานมากกว่า ซึ่งทำให้พวกเขารู้สีกมีพลัง และยินดีที่จะทุ่มเทให้กับงาน  นอกจากนี้ยังพบว่าคนทำธุรกิจของตนเองให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของตนเอง เนื่องจากทำให้พวกเขาสามารถคิดค้นและพัฒนางานตามแนวทางและความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อแข่งขันกับผู้ทำธุรกิจรายอื่น แม้จะต้องมีชั่วโมงทำงานในแต่ละวันมากกว่า แต่ก็สามารถชดเชยด้วยความพึงพอใจจากความสำเร็จตามมาตรฐานงานที่พวกเขากำหนดไว้

ผลการศึกษายังระบุว่า  พนักงานหรือลูกจ้างในระดับที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร คือกลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุด

ความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่า ถึงการทำธุรกิจส่วนตัวจะมีอิสระและน่าจะมีความสุขทางใจมากกว่า แต่เมื่อต้องตัดสินใจทั้งหมดน่าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมและความชอบของแต่ละคนมากกว่า 


Image Credit: João Silas
ที่มา: DailymailNo comments:

Post a Comment