» » » นักวิทยาศาสตร์พบว่าสุนัขไม่ได้มองเห็นเฉพาะสีขาวดำแต่มองเห็นสีอื่นๆ ด้วย

Wednesday, July 24, 2013

นักวิทยาศาสตร์พบว่าสุนัขไม่ได้มองเห็นเฉพาะสีขาวดำแต่มองเห็นสีอื่นๆ ด้วย

สวัสดีครับ
มีความเชื่อมานานแล้วว่าสุนัขมองเห็นภาพเป็นสีขาวดำและแยกแยะวัตถุด้วยระดับความสว่างของวัตถุ  แต่จากการทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียพบว่าสุนัขมองเห็นภาพสีเช่นกันแต่ไม่ครบทุกสีอย่างที่มนุษย์เรามองเห็น

คณะนักวิทยาศาสตร์จาก Laboratory of Sensory Processing , Russian Academy of Sciences  ทำการทดสอบโดยแตกยอดจากทฤษฎีของ Jay Neitz นักวิทยาศาสตร์จาก University of Washington ที่ระบุว่าในขณะที่มนุษย์มองเห็นแสงสีน้ำเงิน, เหลือง, แดงและเขียวแต่สุนัขมองเห็นสีน้ำเงินและสีเหลืองเท่านั้น ทำให้ spectrum สีที่มนุษย์และสุนัขมองเห็นจะเป็นดังภาพด้านล่าง


Spectrum สีที่มนุษย์มองเห็น

 Spectrum สีที่สุนัขมองเห็น

คณะนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียทำการทดสอบกับสุนัข 8 ตัวโดยการนำกระดาษสีเหลืองเข้มวางไว้หน้าถาดอาหารที่มีเนื้อบรรจุอยู่  และกระดาษสีน้ำเงินอ่อนไว้หน้าถาดอาหารเปล่า หลังการฝีกสอนไม่กี่ครั้งสุนัขเหล่านี้ก็สามารถแยกแยะได้ว่าอาหารของมันอยู่ที่ถาดซึ่งมีกระดาษสีเหลืองเข้มวางไว้ และเพื่อพิสูจน์ว่าสุนัขมองเห็นสีและไม่ได้แยกวัตถุจากระดับความสว่าง พวกเขาเปลี่ยนกระดาษเป็นสีเหลืองอ่อนและสีน้ำเงินเข้มโดยวางกระดาษสีเหลืองอ่อนไว้หน้าถาดอาหารที่มีเนื้อและกระดาษสีน้ำเงินเข้มไว้หน้าถาดอาหารเปล่า ปรากฎว่าสุนัขยังคงเลือกถาดที่มีกระดาษสีเหลืองอ่อนวางไว้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าสุนัขสามารถแยกระหว่างสีเหลืองและสีน้ำเงินได้ เพราะถ้าสุนัขมองเห็นภาพขาวดำและแยกแยะวัตถุด้วยความสว่างพวกมันจะต้องเลือกถาดสีน้ำเงินเข้ม

No comments:

Post a Comment