» » » โลมาใช้เสียงหวีดเฉพาะตัวในการสื่อสารกับโลมาตัวอื่นเหมือนกับมนุษย์ใช้ชื่อแทนตัว

Thursday, July 25, 2013

โลมาใช้เสียงหวีดเฉพาะตัวในการสื่อสารกับโลมาตัวอื่นเหมือนกับมนุษย์ใช้ชื่อแทนตัว

สวัสดีครับ

Dr Stephanie King และ Dr Vincent Janik จากมหาวิทยาลัย St Andrews, Scotland  ทำการศึกษาการดำรงชีวิตของโลมาในทะเลด้านตะวันออกของ Scotland และพบว่าโลมาจะมีเสียงหวีดเฉพาะตัวสำหรับสื่อสารกับโลมาตัวอื่นในฝูงของมัน
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลมาใช้เสียงหวีดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสื่อสารกับโลมาแต่ละตัว ในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์เรียกขานชื่อกัน  คณะนักวิทยาศาสตร์ใช้เรือติดตั้งอุปกรณ์วิทยุ ติดตามฝูงโลมาและพบว่าโลมาในฝูงจะตอบสนองต่อเสียงหวีดจากโลมาในฝูงเดียวกันและส่งเสียงหวีดตอบกลับ แต่จะไม่ตอบสนองเสียงหวีดที่มาจากโลมาฝูงอื่น เสียงหวีดของโลมาสามารถได้ยินไกลถึง 20 กิโลเมตรโดยขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำทะเล  โดยเสียงหวีดที่โลมาส่งเสียงออกมามีหลายแบบค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายระดับเสียงจนเหมือนเสียงดนตรี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่านอกจากมนุษย์ที่รู้จักใช้ชื่อเรียกขานกัน ยังมีโลมาที่ใช้สัญญานเสียงหวีดเฉพาะตัวเพื่อติดต่อกับโลมาตัวอื่นในฝูง ซึ่งช่วยให้มันไม่พลัดหลงจากฝูงกลางทะเลกว้างใหญ่

ที่มา:  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2373831/Dolphins-intelligent-individual-NAMES-just-like-humans.html

No comments:

Post a Comment