» » » » Ttongsul - เหล้ายาโบราณของเกาหลี มีส่วนผสมของอึเด็ก 6 ขวบ

Friday, August 23, 2013

Ttongsul - เหล้ายาโบราณของเกาหลี มีส่วนผสมของอึเด็ก 6 ขวบ

สวัสดีครับเหล้าและไวน์ที่หมักจากข้าวหรือผลไม้มีขั้นตอนการหมักแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุดิบและตามรสนิยมของผู้ดื่ม  แต่มีเหล้าโบราณของเกาหลีที่จุดประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นยามีวิธีหมักที่แปลกพิศดารเพราะส่วนประกอบสำคัญของเหล้าชนิดนี้ก็คืออึของเด็ก

เหล้าชนิดนี้ชื่อว่า Ttongsul   วิธีหมักเหล้าเริ่มด้วยการคัดเลือกอึของเด็กอายุ 6 ขวบมาผสมกับน้ำทิ้งไว้ค้างคืน จากนั้นก็ผสมน้ำนี้กับข้าวสุกและยีสต์ หมักไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่อุณหภูมิ 30 ถึง 37 องศาเซลเซียส จากนั้นกรองกากทิ้งให้หมด  จะได้เหล้าที่มีแอลกอฮอลล์อยู่ประมาณ 9% ซึ่งสามารถดื่มได้ทันที  เหล้า Ttongsul ใช้เป็นเหล้ายาซึ่งคนเกาหลียุคโบราณใช้รักษาโรคลมชัก ใช้รักษาแผลติดเชื้อและยังใช้เป็นยาสมานกระดูกอีกด้วยเหล้า Ttongsul เสื่อมความนิยมไปตั้งแต่ช่วงปี 1960 ปัจจุบันชาวเกาหลีแทบจะไม่มีใครรู้จักเหล้าชนิดนี้ มีการผลิตเหล้า Ttongsul ในวงจำกัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเท่านั้น

ชม clip ครับ
ที่มา:  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2398130/Ttongsul-bizarre-traditional-Korean-rice-wine-uses-human-POO-heal.html

No comments:

Post a Comment