» » » ชมทะเลทรายและโอเอซิส Liwa ใน United Arab Emirates แบบ virtual tour 360° ด้วย Google Street View

Thursday, October 9, 2014

ชมทะเลทรายและโอเอซิส Liwa ใน United Arab Emirates แบบ virtual tour 360° ด้วย Google Street View

สวัสดีครับทีม Street View ของ Google เดินทางทั่วโลกเพื่อเก็บภาพสถานที่หลายแห่งซึ่งเรายากจะไปถึง และล่าสุดก็คือการเก็บภาพของทะเลทรายมาให้พวกเราชมแบบ virtual tour 360° โดยเลือกทะเลทราย Liwa ในประเทศ United Arab Emirates ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่หลายพันปีครับ

การเก็บภาพบรรยากาศในทะเลทรายเป็นเรื่องยากลำบากมากเนื่องจากยานพาหนะอย่างรถยนต์แทบไม่มีประโยชน์ทำให้ทีม Street View ต้องติดตั้งกล้อง Trekker บนหลังอูฐแทน  พวกเราจะได้ชม sand dune หรือภูเขาทรายที่มีความสูงตั้งแต่ 82 ถึง 131 ฟุตซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์ยุคหิน รวมถึงได้เห็นบรรยากาศจริงๆของ Liwa Oasis  ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของชนเผ่าเร่ร่อนกลางทะเลทรายในอดีต ที่ปัจจุบันกลายเป็นฟาร์มอินทผลัม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ United Arab Emirates

พวกเราที่ต้องการชมบรรยากาศทะเลทรายและโอเอซิส แบบ virtual tour 360° โดยไม่ต้องเหงื่อออกหรือเปื้อนฝุ่นทรายก็ click ได้จาก links ด้านล่างครับ

No comments:

Post a Comment