» » » วิธีจัดลำดับไฟล์ (Sort Files) ตามขนาดจากมากไปน้อยบน Google Drive

Monday, December 8, 2014

วิธีจัดลำดับไฟล์ (Sort Files) ตามขนาดจากมากไปน้อยบน Google Drive

สวัสดีครับ
Google Drive คือหนึ่งใน Cloud Storage ยอดนิยมซึ่ง Google ให้พื้นที่ฟรีถึง 15 GB (รวมบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Gmail และ Google+)  ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก แต่สำหรับพวกเราหลายๆ คนที่มี file จำนวนมากก็อาจใช้พื้นที่ฟรีเหล่านี้จนเต็มพื้นที่ ซึ่งวิธีแก้ไขก็คือซื้อพื้นที่เพิ่มหรือไม่ก็ต้องลบ file บางส่วนที่ขนาดใหญ่แต่ไม่ค่อยสำคัญออกจาก Google Drive  แต่ปัญหาสำหรับผู้ที่มี file จำนวนมากก็คือเราไม่สามารถ sort file ตามขนาดไฟล์ (file size) บน Google Drive  แต่มี link บน Google Drive ที่ช่วยจัดลำดับ file ตามขนาดบน Google Drive ครับ


แค่ลาก mouse ไปที่ด้านล่างตอนซ้ายสุดของหน้า Google Drive ที่แสดงจำนวนการใช้พื้นที่ Cloud Storage และ Click ที่ Drive  ก็จะแสดงไฟล์ที่เรียงลำดับตามขนาด file จากมากไปน้อย  หรือง่ายกว่านั้นก็ click ที่ link   drive.google.com/#quota  ครับ

No comments:

Post a Comment