» » » Flexible Spinal Cord - นวัตกรรมใหม่ให้ผู้ได้รับความเสียหายที่ประสาทไขสันหลังกลับมาเดินได้อีกครั้ง

Sunday, January 11, 2015

Flexible Spinal Cord - นวัตกรรมใหม่ให้ผู้ได้รับความเสียหายที่ประสาทไขสันหลังกลับมาเดินได้อีกครั้ง

สวัสดีครับภาพเครื่องมือขนาดจิ๋วที่พวกเราชมอยู่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวที่เกิดจากความเสื่อมสภาพหรือเสียหายของกระดูกสันหลัง  เครื่องมือนี้เรียกว่า Flexible Spinal Cord พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิส 

Flexible Spinal Cord จะทำหน้าแทนประสาทไขสันหลังส่วนที่เสียหายไปและกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง  ก่อนหน้านี้มีการพัฒนาเครื่องมือลักษณะเดียวกันมาหลายรุ่น แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการใช้งานเท่าที่ควรเนื่องจากมักทำให้เกิดอาการอักเสบหรือบาดเจ็บกับเนื้อเยื่อในบริเวณใกล้เคียง  แต่จากการทดสอบปรากฎว่า Flexible Spinal Cord ไม่ทำให้เกิดปัญหาลักษณะเดียวกันเนื่องจากอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย flexible electrodes (ทำจาก platinum และsilicon microbeads), cracked gold electronic tracks และ fluidic microchannels ซึ่งสามารถทำงานได้เหมือนประสาทไขสันหลังและเลียนแบบการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง  จากการทดสอบปลูกถ่าย  Flexible Spinal Cord ในหนูทดลองที่เป็นอัมพาตพบว่ามันสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งภายในไม่กี่สัปดาห์

 Flexible Spinal Cord ยังอยู่ในขั้นทดสอบกับสัตว์ทดลองคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะมีการทดลองใช้กับมนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งถ้าใช้ได้จริงจะช่วยให้ผู้ป่วยด้วยโรค Parkinson's, โรคลมชัก และผู้ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังมีชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: Engadget

No comments:

Post a Comment