» » » ปิดฉาก Google Talk อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015

Wednesday, February 11, 2015

ปิดฉาก Google Talk อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015

สวัสดีครับสำหรับพวกเราที่ยังใช้ Google Talk หรือ Gtalk messenger ข่าวล่าสุดก็คือ Google Talk จะยุติบริการ App นี้อย่างสิ้นเชิงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 นี้ โดยผู้ใช้ Google Talk สามารถใช้ Hangouts ซึ่งเป็น โปรแกรม Messaging ที่ Google พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความจริงแล้ว Google ยุติการให้ Download Google Talk บน Play Store มาเป็นเวลานานแล้วโดยสนับสนุนให้ผู้ต้องการ Messaging Apps ใช้ Hangouts ซึ่งมี features ครบถ้วน เช่น messaging, SMS, calling and video chat ใน Apps เดียว แต่นับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 ผู้ที่เคยใช้ Google Talk บน Chrome Browser ก็จะเปลี่ยนเป็น Hangouts แทนเช่นกัน

ที่มา: http://www.businessinsider.in/Google-to-close-door-on-Gtalk-from-February-16-onwards/articleshow/46141233.cms

No comments:

Post a Comment