» » » 5 อันดับ Smartphone ขายดีที่สหรัฐอเมริกา

Monday, March 9, 2015

5 อันดับ Smartphone ขายดีที่สหรัฐอเมริกา

สวัสดีครับComScore  บริษัทสำรวจและวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชื่อดัง เปิดผลสำรวจการใช้อุปกรณ์ Mobile ของชาวอเมริกันสิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2015  โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อสำคัญคือ 5 อันดับ Smartphone ขายดี,  อันดับ Mobile OS. ที่ชาวอเมริกันนิยมใช้งาน และ 15 Apps สำหรับ Smartphone ยอดนิยมของชาวอเมริกัน  ติดตามรายละเอียดกันครับ

สำหรับ 5 อันดับ Smartphone ยอดนิยมสำรวจถึงเดือนมกราคม 2015 พบว่าทั้ง 5 อันดับยังคงเป็น Brand เดิมๆ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ใช้ในแต่ละ Brand เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม 2014  โดยอันดับหนึ่งคือ iPhone อันดับสองคือ Samsung อันดับสามคือ LG อันดับ 4 คือ Motorola และอันดับ 5 คือ HTCส่วน Mobile OS ที่ครองอันดับหนึ่งในการสำรวจครั้งนี้ยังคงเป็น Android มี Market Share ประมาณ 53.2% เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2014  ประมาณ 0.9% อันดับสองคือ iOS มีส่วนแบ่งประมาณ 41.3% ลดลง 0.6%  อันดับ 3 คือ Windows Phone มีส่วนแบ่ง 3.6% เพิ่มขึ้น 0.1%


15 Apps สำหรับ Smartphone ที่ชาวอเมริกันนิยมใช้มากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้ อันดับหนึ่งคือ Facebook  อันดับสองคือ YouTube อันดับสามคือ Google Play อันดับสี่คือ  Google Search และอันดับห้าคือ Facebook Messenger ครับ


No comments:

Post a Comment